SHÇEK Evde Bakım Aylığı Hangi Şartlarda Verilir?


2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun Ek 7. Maddesi gereğince, bakıma muhtaç derecede özürlü vatandaşlarımıza verilen evde bakım aylığı konusu oluşturmaktadır. Evde Bakım Aylığının şartları, miktarı, başvuru yollarını kısaca yazımızda işleyeceğiz..
SHÇEK, ağır özürlü ve evde bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ilişkin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun Ek 7. Madde’ye göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından verilen “Evde Bakım Aylığı”nı işleyip serimizi tamamlayacağız. Özürlü vatandaşlarımıza sahip çıkmak sosyal devlet olma ilkesi gereğince Devletin üstlendiği bir hizmettir. Sosyal Devlet, gerek kendi kurumları ve bakım hizmetleri kanalıyla Özürlü vatandaşlarımıza bu hizmeti vermekte gerekse de özürlü vatandaşlarımızın bakımını üstlenmiş yakınlarına veya vasilerine belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti vermelerini sağlamaktadır. Evde Bakım hizmeti ücreti ya da aylığı tamamen “Ağır Özürlü” sınıfına giren özürlü vatandaşımıza bakmayı kabul etmiş akrabası veya vasisi olan bakıcıya verilen bir aylıktır.
SHÇEK evde bakım aylığını kimler alabilir, başvuru şartları ve başvuru yollarını sırayla inceleyelim:

Kimler Başvurabilir:
Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik dahilinde özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile “AĞIR ÖZÜRLÜ” raporu bulunan tüm özürlü vatandaşlarımız ve özürlü vatandaşlarımız başvuru kapsamına girer.

Başvuru Şartları:
- Özürlü sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” olduğunu belgelendirenler
- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek…
- Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar (Bugünkü asgari ücrete göre 318 YTL) (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, askerde olan ve vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmakta, ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

Nasıl Başvurulur?
İlçemizde Kaymakamlığa, köylerde muhtarlıklara aşağıdaki başvuruda istenilen belgeleri tamamlayarak başvurabilirsiniz.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
Bakıma muhtaç özürlünün başvurusunda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Muhtarlıktan İkametgâh belgesi,
- Devlet Hastanesinden ağır özürlü olduğunu gösterir Özürlü sağlık kurulu raporu,
- Mal Müdürlüğünden alınacak, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
- Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf,
- Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
- Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Son dört belge, başvurunun kabulünden, “Bakım Raporun”un hazırlanmasından sonra da verilebilir.

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?
Başvurunuzun SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben, özürlü ve ailesi hakkında, sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru unvanına sahip en az üç kişiden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametgahında, ikametgah adresinde yaşamıyorlarsa fiilen yaşadıkları yerde gerekli incelemeleri yaparak bakım raporu hazırlar. Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, acil durumlar haricinde, yukarıdaki belgelerin SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşması ile başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sıralaması yapılır. Başvurunun sonuçlanması, normal süreçte 4-6 aylık bir süre aldığı belirtilmektedir.

Bakım Ücreti:
Bakıma muhtaç özürlünün, başvurusunun kabul edilmesi ve bakım raporunun hazırlanmasıyla itibaren bakım hizmetini veren akrabasına, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Bugünkü asgari ücret ile 477,18 YTL aylık ödenir.

Evde Bakım Ücretine İlişkin Kısa Bilgiler:
- Bakıma muhtaç özürlünün akrabasının veya akrabası yok ise vasisinin aynı adreste ikamet etmesi şarttır. Ancak bakıma muhtaç özürlüye bakacak kişinin bulunamaması halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma muhtaç özürlünün yirmidört saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma muhtaç özürlü ile birlikte olunması gerekmektedir.
- Bakıma muhtaç özürlünün ölmesi durumunda, bakım hizmeti üstlenen en geç on beş gün içinde durumu SHÇEK İl Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde hakkında hukuki ve idari işlemler yapılır.
- Bakıma muhtaç özürlünün, ikamet adresinin değişmesi durumunda yeni ikamet adresi en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.
- Bakıma Muhtaç özürlüye verilen bakım hizmeti, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin hazırladığı bireysel bakım planı doğrultusunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde denetimi yapılır.
- Bir akraba, evde bakım hizmeti kapsamında bakıma muhtaç bir özürlüye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler arasındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki özürlüye bakım hizmeti verebilir.
- Bakıma muhtaç özürlünün akrabası bulunamaması durumunda, vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi akraba kabul edilerek bakıma muhtaç özürlüye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmeti karşılığında bakım ücreti alabilir…

425 yorum:

 1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. Eşiniz, İş Kanun kapsamında çalışmakta ise evlendiği tarihten 1 yıl içinde işinden kendi isteği ile ayrılması durumunda, Kıdem Tazminatını alabilir... çalıştığı süre kadar kendisine kıdem tazminatı ödenir.

  YanıtlaSil
 3. merhaba benim 12 yaşında ağır özürlü oğlum var evde bakım ücreti için başvuruda bulunmak istedim ama eşimin maaşının şartlarda önerilen miktarı geçtiği için kabul etmediler
  başka başvuracağım bir yer varmı yardımcı olurmusunuz neticede hepimiz mağduruz hepimizin evladı özürlü.

  YanıtlaSil
 4. Merhabalar,

  Evde bakım aylığı veya bakıma muhtaç özürlü aylığı için SHÇEK başvurularında, dikkate alınan ölçü, aile bütçesine giren tüm gelirlerin aylık toplamının kişi başına taksim edilmesi sonucunda, kişi başına düşen miktar asgari ücretin 2/3 ünü aşmıyorsa, ağır özürlü tüm vatandaşlarımıza evde bakım aylığı ödenmekteri.
  Sizin de eşinizin maaşı dışında bir geliriniz yok ise ve eşinizin maaşının evdeki aile bireylerine taksim edilmesi sonucunda 318 TL nin altında bir rakam çıkıyorsa, SHÇEK ten evde bakım aylığı alabilirsiniz...

  Diğer sağlanan yardımlarda ise şartlar daha ağır olmaktadır.

  Ayrıca, Kaymakamlık veya Valiliklerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı ve nakdi yardım sağlayabilirsiniz. Ama bu yardımlar defaten yapıldığı için sürekliliği maalesef olmamaktadır.
  Siz SHÇEK kapsamında yapılan evde bakım yardımına şartlarınız uyuyorsa onu değerlendirin derim...

  YanıtlaSil
 5. merhaba benim malul kardeşim var. şu anda üç ayda bir verilen malulluk maaşı alıyor.kardeşimle hep annem ilgilendiğinden ve şu anda vefat ettiğinden sağlık raporunu kaybetmiş bulunmaktayız. kardeşime ben bakmak zorundayım.yalnız özürlülük derecesini bilmiyorum. fakat tek başına hayatını devam ettirecek durumda değil. ben evde bakım aylığına başvurabilirmiyim.

  YanıtlaSil
 6. Elbette başvurabilirsiniz...
  Bulunduğunuz yerdeki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü veya Merkezi var ise bu kurumların olmaması durumunda, kaymakamlık'taki mal müdürlüğüne, veya muhtarlık kanalıyla yazımızdaki belirttiğimiz evrakları tamamlayarak başvurabilirsiniz..

  Bakıma muhtaç özürlü yakını olarak, evde bakım aylığı size verilen bir aylık olacaktır. Evde bakım aylığında iki önemli şart var, bunlar, özürlünün ailesinin aylık toplam gelirinin aile içindeki fertlere bölünmesi sonucunda kişi başına düşen gelir 318 TL'den az olması ve Özürlünün gündelik hayatını devam ettiremeyecek derecede olup özürlü raporu veren hastaneden alınmış "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli özürlü raporuna sahip olması gerekiyor...

  Onun için sizin özür durumunu gösterir raporu tekrar almanız gerekiyor..

  YanıtlaSil
 7. annem vasi olarak yaşlı bir teyzeye evde kendi evine getirip bakıyor ilk bakıcı allığı 486 tl aldık teyzenin
  altı yeni doğan çocuk gibi bezleniyor sürekli değişiyor hastanın bezi için başka bir yere müracaat edebilirmiyiz bez kullanma raporu var
  yardımlarınız için çok teşekür ederim.

  YanıtlaSil
 8. Merhabalar,

  Bakmakla yükümlü özürlü vatandaşa bakmayı üstlenmiş yakını ve vasisi ne verilen aylık bakıcı aylığıdır. Yani bakımı üstlenen kişiye verilen ve özürlüye bakımı karşılığında verilen bir ücrettir.
  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü veya Merkezine durumu anlatır bir dilekçe ve bez kullanma raporu ile başvurun.
  veya Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvurabilirsiniz.b..

  YanıtlaSil
 9. 24 yaşında zihinsel engelli kızım var şimdi şeker hastalığıda çıktı tamamen insüline bağlı benim rahatsızlığımdan dolayı tam hizmet veremiyorum evbli olan kızım vasiliğini alıp bakabilirmi bakıcı aylığından yaralanabilirmi ben yaralnmıyordum gelir düzeyimden dolayı zaten 2 kızım var biri engelli diyeri evli tşk ederim

  YanıtlaSil
 10. Bakıma muhtaç özürlüye bakıcılık için öncelik akrabalarına tanınmış olup, akrabası olmaması durumunda mahkeme tarafından atanmış vasiye bakıcılık hakkı tanınmıştır.
  Ablası olarak rahatlıkla bakıcılığını üstlenebilir.

  YanıtlaSil
 11. kalp nakli bekleyen bir hasta yakını bu maaştan faydalanabilirmi illa yatalak mı olması lazım

  YanıtlaSil
 12. Hastanın, başkasının yardımı olmadan gündelik işlerini yürütemeyecek derecede özürlü olması gerekiyor. Yani gündelik işlerini, yemesini, içmesini, giyinmesini vs gibi bir takım ihtiyaçlarını kendisinin gideremeyeceği düzeyde özürlü olması ve bu bu durumun alınacak "ağır özürlü" ibareli sağlık kurulu özürlü raporu ile belgelendirilmesi gerekiyor...

  YanıtlaSil
 13. slm babam k.ciyer kanseri bagkurda 150 günü var ve 3 yıl 7 ayda borcu var sskda 500 günü ve askerlık borclanması var %95 iş göremez raporu alabiliyoruz malulen emeklılık için ne kadar yaırmamız lazım

  YanıtlaSil
 14. Merhabalar,

  Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının,
  - Çalışma gücününün en az %60'ını kaybettiğini gösterir sağlık kurulu raporu,
  - En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması,
  - Maluliyet nedeniyle işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan, devrettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na tahsis talebinde bulunması
  durumunda yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanır.
  Babanızın mevcut sigortalılık süresi, yani sigortalılık başlangıç süresi ile aylık talep edeceğiniz tarih arasındaki süre, en az 10 yıl ise, verdiğiniz bilgilere göre, primi ödenmiş süre ile bağ-kur borc süreniz 1800 gün prim şartını rahatlıkla sağlamaktadır. 1940 gün etmektedir.
  Bağ-Kur'a olan prim borcunuzu ödemeniz durumunda hem aylık bağlanması için gereken prim gün şartını sağlanmış olacak hem de aylık talebinde bulunduğunuz zaman borcunuz karşınıza çıkmamış olacaktır. O nedenle, Bağ-Kur(4/b sigortalılarının) sigortalılarının aylık başvurularında prim ve prime ilişkin herhangi bir borcununun bulunması aylık bağlanmasına engel olur..
  Ödeyeceğiniz rakam, Bağ-Kur'a ödemeniz gereken borcunuz kadardır. Borcunuzun ne kadar olduğunuz, www.sgk.gov.tr den ÇALIŞAN kısmına girerek öğrenebilirsiniz...

  YanıtlaSil
 15. slm benim sorum şu . şu sıralar özürlü aylığı alanların, evde bakım aylıklarının kesileceği yada bir tercih yapmaları gerekceğini söylüyolar bu doğrumu yoksa bir söylentimi kimseden düzgün bir cevap alamıyorum yardım ederseniz sevinirim ..teşekkürler

  YanıtlaSil
 16. Merhabalar,

  Öncelikle iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir...
  2022 sayılı Kanun kapsamında verilen özürlü aylığı özürlünün bizzat kendisi için verilen bir aylıktır...
  2829 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında verilen aylık ise, özürlüye bakımı üstlenmiş bakıcı kişi için verilen aylıktır. O nedenle, evde bakım aylığı özürlünün bakımını üstlenmiş kişinin hakkıdır.

  Özürlüde kendi kendinin bakıcısı olamayacağına göre kesilmesi söz konusu olamaz... Böyle bir düzenlemenin yapılması da söz konusu olamaz..

  YanıtlaSil
 17. Cevabınız için çok teşkkür ediyoum bende sizin gibi düşünüyorum fakat bunu dernek başkanları hatda bir arkadaşım kendi şehrindeki mal mmüdürlüğüyle görüşmüş ve evde bakım ücreti alanın ya evde bakım yada 2022 maaşı arasında tercih yapması gerek. eğer şu anki ücretinizi 2022 den alıyorsanız kesilmesi için baş vurmanız gerek yoksa ileride iki maaş yani engelli bakım ve 2022 maaşı birlikte alıyorsanız cezalı duruma düşebilirsiniz dedemişker. bir çok tanıdığımın kafaları çok karışık.. inanın

  YanıtlaSil
 18. Bu konuda herhangi bir kurumdan yapılmış bir düzenlemeye ve açıklamaya rastlamadım. Ayrıca yine önceki cevabımda da belirttiğim gibi, 2022 sayılı kanun kapsamındaki verilen özürlü aylığı özürlü vatandaşımıza verilen bir aylıktır. Evde bakım aylığı ise, Anayasanın gereği olarak sosyal devlet sorumluluğunda devletin bakmak zorunda olduğu bakıma muhtaç özürlüye devletin değilde herhangi bir yakınının veya bir başkasının bakması ve bakımını üstlenmesi üzerine verilen bir aylıktır. Bu aylık kesinlikle özürlüye verilen bir aylık değil, özürlünün bakımını üstlenen kişiye verilen bir aylıktır. Birbiriyle karıştırılamaz..

  YanıtlaSil
 19. merhaba, annem ve ben babamdan dul yetim aylığı alıyorduk.Ben, 2008 nisan ayında sigortalı olunca aylığım kesildi. Anneme devretmek için bir girişimde bulunmadım. Ekim 2008 den beri sigortalı değilim.İki sorum var. Benim dul yetim aylığı almadığım dönemde anneme verilmek üzere içerde para birikmiş midir? Eğer birikmediyse sigortasız olduğum dönem itibariyle biriken bir para var mı? Alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 20. merhaba, benim annem evde bakım aylığına hak kazanacak ölçüde özürlü. kendisi emekli öğretmen ve 1000 lira civarında maaş alıyor. Anneme ben bakıyorum ve herhangi bir gelirim ve sosyal güvencem yok. Benim sorum şu :Biz iki kişi yaşıyoruz ve kişi başına düşen gelirimiz 400 lirayı geçiyor . bu şartlarda evde bakım yardımı almamız mümkün mü? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 21. Pınar Hanım,
  Merhabalar,

  Sorularınız mükerrer olduğu için birer tanesini sildim...
  İki sorunuzu da 1 mesajda yanıtlarsak:
  1. Sorunuz:
  Ölüm aylığı kapsamında alınan dul ve yetim aylıkları, aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmasıyla, hak sahibinin yazılı müracaatını takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanır. Ölüm aylığının kesilmesine neden olan evlenmek, sigortalı işe başlamak, öğrencilik durumunun sona ermesi gibi nedenler ortaya çıkar çıkmaz Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmaksızın kesilirken, yeniden bağlanması halinin ortaya çıkması durumunda tekrar aylığı bağlattırmak için yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru gerekmektedir..
  Yeniden bağlanan aylıklar müracaat tarihini takip eden ay başından sonra hak edildiği için, geriye doğru biriken olmamaktadır. O nedenle siz bir an önce Sosyal GÜvenlik Kurumu'na başvurunuzu yaparak, Haziran ayı içinde aylığınızı bağlattırın...
  Anneniz, kendi çalışmasından dolayı aylık aldığı için, sizin aylığınızın kelilmesi veya sizin tekrar aylığa dahil olmanızla annenizin aldığı dul aylığında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.... Emekli aylığı almamış olsa idi, sizin aylığınız kesilmesiyle birlikte yine müracaatla aylık oranı artırılırdı..

  2. Sorunuza gelince,
  2828 Sayılı SHÇEK Kanunu'nun Ek-7. maddesi gereğince verilen bakıma muhtaç özürlü bakım aylığı için,
  - Özürlü vatandaşın, bakıma muhtaç derecede özürlü olması, günlük işlerini kendisinin yerine getirememesi ve bu durumun özürlü sağlık kurulu raparo ile "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibaresiyle belgelenmesi gerekir.
  - Ayrıca, bakım aylığı talebi için ailenin aylık tüm gelirlerinin toplamının aile fertlerine bölünmesiyle kişi başına düşen gelir miktarı net asgari ücretin 2/3'ünü, 318 TL'yi geçmemesi gerekir...
  Aylık kişi başına düşen gelir tutarınız bu rakamın üstünde olması nedeniyle evde bakım aylığı alamazsınız...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. benim de bi kaç sorum olcak size? cevap larsanız cok sevinrim benim de kızım özurlu ve ben raporunu 4yıl önce çıkardım raporumuzda yuzde yetmiş ağır mentel özurrlu cıktı ve raporumuzun bitiş terihi geldi yenilemek için hastaneye başvurduk. ama nedense pikoloğumuz doğru duzgun bişey yapmadan bize yuzde yetmiş normal rspor verdi. benim sormaak istediğim benim bu rapora göre maaş hakkım elimden alınıyormu
   şimdi ?

   Sil
 22. ben yaseimin kuşbacak değerli okurum ben 100 de 100 özürlüyüm göndermiş oldunuz emailinizi okudum gönderdiniz için çok teşekkür ederim zaten ben yürüyemiyorum oturamıyorum ve konuşamuyorum? saolsun ailem beni yönlendiriyo beni ellerinden geldiği kadar bakıyorlar babam askari ücretle çalışıyor onun için madiyat konusunda çok zorlanıyoruz biran önce benim evde bakım ücreti bağlanabilirse bana daha iyi şartlarda bakabilirler iygünler diliyorum biran önce e postayla cevabınızı bekliyorm yardımlarınız için çok teşekkür ederiz tel:05357712160

  YanıtlaSil
 23. Sayın Yasemin Hanım,

  Ailenizin aylık tüm gelirleri, babanızın maaşı da dahil, ailede yaşayan kişi başına taksim edildiğinde düşen miktar 318 TL'nin altında ise, özür durumununuzuda belirten ve üzerinde "AĞIR ÖZÜRLÜ" açıklaması bulunan özürlü raporu ile,
  size en yakın Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya Merkezine eğer bunlar yok ise, oturduğunuz yerdeki kaymakamlığa "SHÇEK Evde Bakım aylığı -bakıcı aylığı" için özürlü raporunuzla birlikte başvurunuz.
  Evde bakım ayılğı alabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 24. kardesım yuzde 91 ozurlu, sıgortalı,babam bagkur emeklısı,annem ev hanımı,annem ozurlu bakım aylıgı alabılırmı

  YanıtlaSil
 25. Hilmi Bey, merhabalar,

  Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında bakıma muhtaç özürlü için evde bakım aylığı alabilmenin iki şartı bulunmaktadır. Bunlar,
  - Özürlü kişinin başkasının sürekli bakımına muhtaç düzeyde, gündelik işlerini, yemesini içmesini, giymesini vb ihtıyaçlarını yapamayacak düzeyde özürlü olması ve bu durumunun "AĞIR ÖZÜRLÜ" açıklamalı özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir,
  - Ailenin aylık tüm gelirlerinin, ailedeki kişi sayısına bölünmesi (özürlü kardeşiniz dahil) halinde kişi başına düşen miktar 318 TL'nin altında olması gerekir.
  Kardeşiniz, %91 ağır özürlü durumda ve başkasının sürekli bakımına muhtaç ise alacağınız "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli rapor ile bulunduğunuz yerdekiosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl müdürlüğü/Merkezine evde bakım aylığı için başvurabilirsiniz. Yok ise, kaymakamlığa 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım - bakıcı aylığı almak istediğinizi belirterek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bakım hizmetini annenizin üstleneceğini beyan ederek, annenize bakıcı aylığı bağlattırabilirsiniz..

  YanıtlaSil
 26. pazartesı gunu sordugum soruyu cevaplamışsınız tesekkur ederım. ben daha detaylı sormak ıstıyorum kardesım yuzde 91 ozurlu, bır supermarkette ozurlu kadrosunda calısıyo.babam bagkur emeklısı maası 665 ytl, annem ev hanımı.kırada oturuyolar 340 ytl, bu durumda annem ozurlu bakım aylıgı alabılırmı

  YanıtlaSil
 27. Merhabalar,

  Kardeşinizin bir işyerinde özürlü istihdamı kapsamında çalışıyor olması, başkasının sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığını, kendi çalışması nedeniyle gelir elde etmekte olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, evde bakım aylığı şartlarından olan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede "AĞIR ÖZÜRLÜ" şartını kardeşiniz taşımamaktadır.

  Ancak, kardeşiniz işyerinde hizmet akdi ile çalışıyorsa, özür oranı doğrultusunda vergi indiriminden yararlanarak ücretini biraz daha yüksek alabilir..

  YanıtlaSil
 28. Evde bakım aylığı verilirken gelirlerle birlikte giderlerde hesaplanıyor mu?
  Özürlünün 2022'den maaşı ve babanın maaşı ortak hesaplanınca kişi başına 400 TL düşüyor. Ancak evleri kira bu durum nasıl hesaplanır.

  YanıtlaSil
 29. Halil Bey,

  Evde bakım aylığı başvurularında, bakım heyeti denetlemesinde geliri dikkate almaktadır. Ailenin aylık tüm gelirinin toplamı, aile fertlerine paylaştırılması durumunda 318 TL(asgari ücretin 2/3'ü) altında olması gerekiyor. Belgelendirilebilir ve tespit edilebilir gelir bu miktarı geçiyorsa maalesef bakıcı aylığı verilmemektedir.

  YanıtlaSil
 30. merhaba alzheimer hastası4yıldır yatalak annemiz var bizler kardeşler olarak sırayla bakıyoruz bakım ücreti alabilirmiyiz.Bizimkişi başi gelirimiz 400 diğer kardeşlerimin 300 ve altı araştırmada nasıl olur ne yapmalıyız
  fatma

  YanıtlaSil
 31. Fatma Hanım,

  Annenizin sürekli birlikte yaşadığı aile bireylerinin aylık toplam geliri, '(geçici olarak çocuklarının yanında bakılması değil, sürekli olarak kaldığı evindeki aile üyelerinin, yalnız yaşıyorsa ve sizler ona evinde bakıyorsanız kendisinin, aylık toplam geliri 318 TL'nin altında ise)özürlü sağlık kurulu raporu veren tam teşekküllü bir hastaneden alacağınız "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli rapor ile bulunduğunuz yerdeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne veya Kaymakamlığa başvurabilirsiniz.
  Annenizin sizle sürekli yaşamaması nedeniyle, bakım ücreti için dikkate alınan aile ve aile üyeleri hesabına sizler dikkate alınmazsınız. Başvurunuz, gerekirse geliri 318 TL nin altında olan kardeşlerinizden birini bakıcı olarak gösterebilir, annenizin onların yanında sürekli bakım hizmeti aldığını belirtebilirsiniz...

  YanıtlaSil
 32. Merhabalar Annemizin ağır özürlü raporunu aldık,başvuru için gittiğimizde,annemin babamla evli olduğu için,babamın maaşının iki kişiye yeterli olduğu söylendi.Babamın anneme bakmadığı, kardeşimin baktığını söyledik,ama dikkate almadılar . Ne yapmalıyız? Şimdiden teşekkürler.Fatma

  YanıtlaSil
 33. Merhabalar,

  2828 sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında başkasının bakımına muhtaç düzeyde özürlü kişiye evde bakım aylığı verilmektedir. Ağır özürlü raporu şartının yanında, özürlü kişinin tüm aile gelirlerinin ailedeki fert başına düşen geliri 331 TL nin altında olması gerekir.
  Şimdi, babanızın emekli aylığı annenizle paylaşıldığında kişi başına düşen gelir 331 tl nin altında kalıyorsa, başvurunuzu doğrudan il sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna yapın. Ayrıca, önceki başvuru yaptığınız kaymakamlık vs ise, başvurunuzun rededilmesini yazılı olarak isteyin. Red gerekçelerini yazılı olarak vermeleri gerekmektedir...
  Başvurunuzu da özürlü aylığı için değil, bakıma muhtaç özürlü evde bakım aylığı için, yani bakıcı aylığı için yapın. Bakım hizmetini sizlerden biri üstlenebilir...

  YanıtlaSil
 34. slm ben 07 09 1998 tarihinde askerlik görevimi istanbul kartal dikim evinde yaparken mısır çarşısı patlamasında en ağır yaralananlardan biriyim askeri idare mahkemesine maddi manevi olarak tazminat davası açmıştım görev yönünden red kararı verildi şuan sakatlığım devam etmekte % 50 sakatlık dercem var terör eyleminden yaralandığım için 2 yıl sigortalıyım şimdi ise çalışamıyorum ben nezaman erken emekli olabilirim şuan hiçbir sosyal güvencem yok babamı kaybettim şuan annemle birlikte kalıyorum annemin yaş 55 anneminde hiçbir sosyal güvencesi yok çok maduruz bu konuda bizi yönlendirirseniz çok sevinirim saygılarımla

  YanıtlaSil
 35. Mustafa Bey,
  %50 sakatlık oranınızla III. derece engelli sayılırsınız. Buna göre,
  Sigorta başlangıcınızdan önce engelli duruma düşmüş iseniz, sigorta başlangıcınız da 6 Ağustos 2003 tarihinden sonra ise, yaş şartı aranmaksızın 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim gün sayısı ile emekli olabilirsiniz...

  6 ağustos 2008 tarihinden önce sigortalılığınız başlamış ise ve 6 Ağustos 2008 tarihi itibariyle sigortalılık süreniz,
  - 3 yıl ile 6 yıl arasında ise 18 yıl sigortalılık süresi, 4080 gün,
  - 3 yıldan az ise 19 yıl sigortalılık süresi 4240 gün prim gün sayısını tamamladığınız zaman emekli olabilirsiniz...

  Zor durumda ve hiçbir geliriniz yok ise, 2022 sayılı kanun kapsamında özürlü aylığı talebinde bulunabilirsiniz. Özür oranınız, %40 ın üzerinde olduğu için, muhtaçlık sınırının iki katı oranında, (180 TL) özürlü aylığı ve ücretsiz sağlık yardımı alabilirsiniz..
  Bunun için, devlet hastanesinden alacağınız özür durumunuzu gösterir 2022 sayılı Kanuna göre alacağınız rapor ile, oturduğunuz yerdeki mal müdürlüğüne başvurabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 36. Devlet memuru bir kaza gecirmisse ve de bu kaza sonucunda evde bakima muhtac hale gelmisse ve de halen emekli olmamissa, sosyal guvenceleri icerisinde, evde bakim icin devletten herhangi bir yardim alabiliyor mu? Eger emekli olursa herhangi bir guvence var mi? bu konuda blgi verebilirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 37. slm,evde bakım ücreti özür derecesine göre farklılık gösterirmi? teşekkürler.

  YanıtlaSil
 38. Merhabalar,
  Öncelikle gecikmeli yanıtım için özür dilerim...
  Devlet memurları için, 5434 sayılı Kanun kapsamında maluliyetleri:
  1- adi malullük, 2- vazife malullüğü, 3- Harb malullüğüdür. Sizin geçirmiş olduğunuz, kaza iş dışı bir kaza olması nedeniyle adi malullük kapsamında görülmektedir. 10 yıllık fiili hizmet şartını yerine getirememiş olmanızdan dolayı emeklilik şartlarınız oluşmamış. Ancak, eğer bakıma muhtaç hale gelmişseniz 5 yıllık fiili hizmetiniz var ise, emekli aylığı almaya başlayabilirsiniz...
  Bunların dışında memurluk vasfınızı yitirmiş iseniz, ailedeki kişi başına düşen aylık gelir de 331 TL nin altında ise, Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme kurumundan evde bakım aylığı talep edebilirsiniz. Eşiniz sizin bakımınızı üstlendiğini beyan ederek, bakıcı olarak bildirilerek, 496,53 tl bakım aylığı alabilir.
  Emekli olmanız durumunda ise tüm sosyal güvenlik haklarınıza sahip olursunuz, emekli aylığı, ücretsiz sağlık hizmeti hakkı gibi..
  Saygılarımla..

  YanıtlaSil
 39. Merhabalar,

  Evde Bakım aylığı net asgari ücret tutarında verilmekte olup, özür derecesi etkilememektedir. Evde bakım aylığında, özür oranından öte, "AĞIR ÖZÜRLÜ" olma durumu esastır...

  YanıtlaSil
 40. Merhaba
  Dedem yatalak durumda. dedeme babam bakıyor. Hasta bakım aylığından yararlanmak için kaymakamlığa dilekçe vereceğiz ama istenilen evraklar arasında vasi belgesi de yer alıyor. babamda böyle bir belge yok. Bildiğim kadarıyla bu belgeyi alabilmesi için babamın kardeşlerinin rızasını da alması gerekli ama vereceklerini sanmıyorum. vasi belgesi başvurmak için şartmıdır?

  YanıtlaSil
 41. Merhabalar,

  Dedeniz için mahkeme kararıyla bir vasi atanması söz konusu ise, vasilik belgesinin mahkemeden temin edilmesi gerekir. Bakım aylıklarında, yakın akrabalar için vasilik belgesi aranmaz... Babanız dedeniz için, rahatlıkla bakıcı olabilir... Vasi belgesi babanız için şart değil...

  YanıtlaSil
 42. merhaba ben 4/c liçalışan biriyim annemin yaşı 74 iki gözü görmüyor kulakları agır işitiyor evde bakım aylıgına müracat ettik olumsuz cevapladılar gözü görmeyen 74 yaşındaki kadın kendine nasıl baksın benim eşim bakıyor bunun için neyapa biliriz

  YanıtlaSil
 43. Merhabalar,

  Evde bakım aylığı için, bakımı gerçekleştirilen kişinin başkasının yardımı olmadan günlük hayatını sürdüremeyecek düzeyde olduğu, hastaneden alınan "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli sağlık kurulu raporu ile tescil edilmesi ve ailenin aylık tüm gelirlerinin toplamının ailedeki kişibaşına düşen miktarı 331 TL'den az olması gerekiyor. Bu şartları taşıyorsanız ve
  başvurunuz yukarıdaki gerekçelerin dışında reddedilmiş ise başvurunuzu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü'ne yapınız.
  Ama alacağınız, sağlık kurulu raporunda açıklama kısmında kesinlikle "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibaresi olmasına dikkat edin...

  YanıtlaSil
 44. kaynanama evde ben bakıyorum geliniyim 390 tl emekli maaşı alyor kaynanam kalkamıyor yatalak altı bezleniyor yardımsız bir şey yapamıyor evde bakım aylığı alabilirmiyim

  YanıtlaSil
 45. mrb uztmıcam babam 630 ytl alıyo abim 500 ytl nafaka 280 belediyede 100 ytl veriyo 6 kişi yaşıyoz evde bakıma baş vurdum 3 ay önce bana verilirmi cevap lar için şimdiden tşk

  YanıtlaSil
 46. Sayın Ebrar,
  Kayınvalidenizle birlikte yaşadığınız ailenin aylık tüm gelirlerinin toplamı (kayınvalidenizin almış olduğu emekli aylığı dahil) ailede birlikte yaşayan kişilere paylaştırıldığında kişi başına düşen miktar 331 TL den az ise, kayınvalideniz de bir başkasının bakımı olmadan yaşımını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç ise evde bakım aylığına başvurabilirsiniz. Bunun için, kayınvalidenizin özür oranını gösterir, devlet hastanesinden alacağınız "AĞIR ÖZÜRLÜ" sağlık kurulu raporu ile oturduğunuz yerdeki Sosyal Hizmetler İl müdürlüğüne, yoksa Kaymakamlığa başvurabilirsiniz... Bakıcı olarak da kendinizi beyan edersiniz...

  YanıtlaSil
 47. Merhabalar,
  Ailenizin aylık toplam geliri 1510 TL tutmakta, kişi başına düşen aylık gelir ise, 251 TL tutmaktadır. Kişi başına düşen gelir evde bakım aylığında aranan 331 TL nin altında olup, sizin de özür durumunuz başkasının bakımına muhtaç derecede "AĞIR ÖZÜRLÜ" açıklamalı sağlık raporu ile tescil edilmesi durumunda evde bakım aylığı alabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 48. asgari maaş hangisi 16 yaş altı olanmı yoksa üstü olanmı birde evde kalan dayı ve teyze maaşları sayılmazmış yetkililer dedi böle bişey varmı

  YanıtlaSil
 49. Babam için bakım aylığına başvuracağım. Babam ve anneme sürekli yardım edebilecek yakınlıktayız ama aynı evde oturmuyoruz. Babam ile annem alt katta oturuyor. Ben eşim ve kızım üst dairede oturuyouz. Gelir hesaplaması yapılırken; hepimizin geliri dahil edilir mi? Yoksa sadece annem babam ve benim aylığıma mı bakılır.

  YanıtlaSil
 50. 16 yaş ve üzerindekiler için geçerli olan asgari ücret esas alınır. Aile olarak, bir arada yaşayan akrabalar esas alınır. Yani aynı çatı altında kazanç ve harcamaları ortak olan kişiler. Dayınızın ve teyzenizin aylıkları aile bütçesine giriyorsa elbette dikkate alınır...

  YanıtlaSil
 51. Merhabalar,
  Anne ve babanızın gelirleri esas alınır... Babanız ve annenizin aylık gelirlerinin toplamı 2 ye bölündüğünde düşen rakam 331 TL'nin altında ise, babanız da bakıma muhtaç derecede özürlü olduğuna ilişkin "AĞIR ÖZÜRLÜ" raporuna sahip ise, babanızın bakımını üstlenerek evde bakım aylığı talebinde bulunabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 52. dayı ve teyze alınmaz dediler yani onlar bkar abim ve kız kardeşim onlara gerek yok dedi görevli ama ben yinede verdim dekontlarını

  YanıtlaSil
 53. Merhabalar,
  Normal şartlarda bekar abiniz ve kız kardeşiniz de aileden sayılır. Dayı ve Teyzeniz de harcama ve giderlerde ortak ise, yani birlikte iseniz, denetim için gelenler onları da dikkate alır...

  YanıtlaSil
 54. mrb ben fatma sorum eşimin babasının 3 dairesi var biz eşim ve çocugum kayın pederimin alt katında oturuyoruz eşim 700 ytl alıyo kayın pederimin geliri ve direleri bizi etkilermi

  YanıtlaSil
 55. mrb ben fatma sorum eşimin babasının 3 dairesi var biz eşim ve çocugum kayın pederimin alt katında oturuyoruz eşim 700 ytl alıyo kayın pederimin geliri ve direleri bizi etkilermi SORUMA LÜTFEN CEVAP YAZIN

  YanıtlaSil
 56. merhaba ben çiçek benim%90 özürlü bir oğlum var benim eşimin 10 metre karelik bir dükkanı var bu dükkanda götürü usülde tuhafiyecilik yapmayı düşünüyor eğer bu dükkanı açarsak benim veya eşimin ismine anne bakım ücretini alabilirmiyim

  YanıtlaSil
 57. ltfen cevappppppppppppppppppppp yazın mrb ben fatma sorum eşimin babasının 3 dairesi var biz eşim ve çocugum kayın pederimin alt katında oturuyoruz eşim 700 ytl alıyo kayın pederimin geliri ve direleri bizi etkilermi SORUMA LÜTFEN CEVAP YAZIN

  YanıtlaSil
 58. merhabalar;komşumuzun eşi sigortalı ve 2,5 yıldır engelli %95 engelli raporu var (erkek)kendisine eşi bakmakta ,herhangi bir geliri yok.kendisi engelli bakım maaşı almak istiyor .evde ikisi, birde sigortalı çalışan bir kızı var oğlu evli ve başka şehirde .bundan önce başvurmuşlar fakat kızı çalışıyor diye bakım ücreti alamamış.fakat kızı yakında evden ayrılıyor.tekrar baş vurmak istiyor bunun için ne yapabilirler ,bilgi verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 59. Fatma hanım,

  gecikmeli yanıtım için kusura bakmayın... Kayın pederinizin aylık geliri bakım aylığı almanızda dikkate alınan ailenin aylık gelirlerinde dikkate alınmaz... içniz rahat olmasın...

  YanıtlaSil
 60. Merhabalar Adsız,

  Ailenizin aylık gelirlerinizin toplamının ailede yaşayan kişi sayısına bölünmesi durumunda kişi başına düşen gelir 331 tl nin altında ise, %90 özürlü çocuğunuz için bakım aylığı talep edebilirsiniz. Dükkanınızı açmanız veya kiraya vermeniz durumunda ailede kişi başına düşen gelir 331 tl den fazla olması durumunda bakım aylığı alamazsınız...

  YanıtlaSil
 61. Sayın Serbayav,

  Komşunuz, %95 özür oranı ile bakıma muhtaç derecede, yani bir başkasının yardımı olmadan gündelik hayatını sürdüremeyecek derece de ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacağınız "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli raporu ile bulunduğunuz yerde sosyal hizmetler müdürlüğü var ise oraya, yok ise kaymakamlığa evde bakım aylığı için başvurabilirsiniz. Evde bakım aylığı için diğer bir şart ise, ailenin tüm gelirlerinin toplamının ailede yaşayan fert sayısına bölünmesi sonucunda kişi başına düşen miktar 331 tl nin altında olması gerekir.
  Komşunuz bu şartları taşıyor ise hemen başvurusunu yapabilir.

  YanıtlaSil
 62. CANCANA
  Merhaba 2 yaşında kızın var özür durumuna göre tüm vücut foksiyon kayıp oranı:BALTAZAAR %68( yüzdeatmişsekiz) olarak rapor verildi ama Ağır Özürlü:HAYIR yazıyor.
  Bu raporla Devlet Kurumlarına bakım aylığı vebenzeri başvuru yapılabilirmi TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 63. gene ben fatma kayın pederimin evinde oturuyorum alt katta kira gelirinikayın babam alıyo biz aynı binada ama yeme içme ayrı sorun olmaz dimi birde başka şehire gidersem aylıgım kesilirmi

  YanıtlaSil
 64. Merhaba dedem için ağır hasta raporu aldık. evde bakım aylığı için bu raporla nereye başvurmamız gerekli?

  YanıtlaSil
 65. ilsosyal müdürlülügüne yada kaymakamlıga

  YanıtlaSil
 66. Merhaba,
  Daha önce size "Babam için bakım aylığına başvuracağımı ve babamın annemle birlikte başka daire de oturduğunu söylemiştim. Bu durumda sadece anne ve babamın gelirine bakılacağını söylemiştiniz. bugün başvurumuzu yaptık ama benim, eşimin ve kızımında maaşlarına baktılar. Ben 630 tl, kızım 800 tl, annem 3 ayda bir 250, babam 3 ayda bir 290 tl maaş alıyor gözüktü. Toplam 5 kişiyiz. Aldığımız bu gelirler nedeni ile maaş bağlayamayacaklarını söylediler.

  YanıtlaSil
 67. merhabalar ben çiçek size dahaöncede yazmıştım.benim %90 özürlü bir oğlum var anne bakım ücreti almaktayım. hiç bir gelirimiz yok ve eşim çalışmıyor.4 kişilik bir aileyiz.gelirimizin kişi başına düşen miktar 331 tl aşmamalı olduğunu biliyorum.benim sorum eşimin isminde bir dükkan var bu dükkanda benim ismime basit usulde bir tuhafiye dükkanı açmak istiyoruz.eğer 331tl aşmazsa kendi ismime iş açabilirmiğim. tekrar soruyorum kendi ismime...dışarıdan duyduğum kadarıyla anne bakım ücreti alan anne iş açamıyor deniliyor.en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum.teşekkürler

  YanıtlaSil
 68. merhaba, benim babannem 75 yaşında ve kronik böbrek yetersizliği var haftada 3 gün diyalize giriyor ve üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok . bizimle yaşıyor babannemle annem ilgileniyor annemin bakıcı parası alma olasılığı ne ve de başvuruları nereye yapacak bu konuda en kısa sürede cvp alırsak çok çok tşk ederm şimdden tşk...

  YanıtlaSil
 69. slm benim annem sagır kalp hastası ve agır derecede panik atak piskatrıden roporu var babamda kalbinden acık kalp amıyatı gecırdı oda ancak kendıne bakamıyor sımdıye kadar ben ılgılenıyorum ama calısmam gerkıyor zor durumdayım ama annemı bırakıp gıdemıyorum bana bakıcı aylıgı baglarmı acaba lutfen cevap

  YanıtlaSil
 70. merhaba ben %40 engelli biriyim. eşim il dışında görevli sözleşmeli öğretmen. ben eşimi ne kadar zaman diliminde özürlü olmam nedeniyle de bulunduğum şehire eş durumundan tayinini istedebilirim. saygılarımla hasan

  YanıtlaSil
 71. merhaba benim eşim %80 ozurlu raporu var anemi hastası ağır tip bakıcı maaşı alabilirmiyim

  YanıtlaSil
 72. Merhabalar.
  Evde özürlü çocuğuna sürekli bakan ve evde bakım parası alan kişi emrkli olabilirmi?

  Bu konu hakkında yeni bir yasa çıktı diye duyduk. Eğer böyle bir yasa var ise nasıl faydalanabiliriz.
  SSK Prim günü 1800gün. Bu yeterlimi acaba?

  YanıtlaSil
 73. ihtiyaçlarınıda gideremiyor.evde üç kişi yaşıyor ve maaşta istenilenin altında tüm şartlar tutuyor.ancak olumsuz yanıt geldi.sebebinide anlayamadık.nereye ne şekilde itiraz edebiliriz?nereye başvurabiliriz.il olarak erzurum sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvurmuştuk.sonraki aşama nedir.şimdiden teşekkür ederim.kolay

  YanıtlaSil
 74. babamın yüzde doksan üç ağır özürlü raporu var.günlük ihtiyaçlarınıda gideremiyor.evde üç kişi yaşıyor ve maaşta istenilenin altında tüm şartlar tutuyor.ancak olumsuz yanıt geldi.sebebinide anlayamadık.nereye ne şekilde itiraz edebiliriz?nereye başvurabiliriz.il olarak erzurum sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvurmuştuk.sonraki aşama nedir.şimdiden teşekkür ederim.kolay gelsin

  YanıtlaSil
 75. merhaba,
  eşime özürlü kızımdan dolayı 2829 sayılı kanun gereği bakıcı maaşı alıyordu. Fakat SHÇEK'den gelen bir yazı ile kişi başına düşen gelirimizin 380TL olduğu gerekçesi ile bakım yardımımız kesildi. Ailede 5 kişiyiz. aylık maaşım 1400 ve 1300 tl turaında bir yılda 4 ikramiyem var. Bu durumda asagari ücretin 2/3 ünü geçiyor mu? ikinci bir sorumda kızım için 2022 sayılı kanun gereği olarak özürlü aylığı alabilirmiyim ve şartları neler? Tşk.

  YanıtlaSil
 76. ben kas hastasıyım/75raporla evde bakım maaşına müracatım özde ihtiyacları gideriyor gerekçe ile ret edildi ben elbisemi bile giyemiyorum bitkisel hayata giriyorum devletimin resmi kurumu bana şaka gibi gerekçe gönderiyor deflarca itiraz ettim bir cavap yok her kuruma yazdım burayada yazıyorum savcılıgada yazdım ancak yazıyorum başka ne yapım sosyal hizmetler doktorları teyet geçip kendileri doktorculuk yapıye

  YanıtlaSil
 77. senel akbas kas hastası benim adımı yazmayı unuttum e adresim/senelakbas52@hotmail.com/

  YanıtlaSil
 78. MERHABA EMEKLİ SANDIĞI ÇALIŞANI 2022 SAYILI KANUNA GÖRE %75 ÖZÜRLÜ MAAŞ AYLIĞI ALAN ANNESİNE TEDAVİ OLARAK BAKABİLİRMİ (YEŞİL KARTI YOK)

  YanıtlaSil
 79. merabalar,sorum-buay-bakım-ücretleri-kesilirmi,teşekvürler,

  YanıtlaSil
 80. üzürlü olan bayan kardeşim. Ben abisi olarak bakıcı maaşı alabilirmiyim...

  YanıtlaSil
 81. merhaba benim kardeşimin özürlülük oranı:%96.şuan sadece babam asgari ücretle inşaatta çalışmakta olup, ev birey sayısımızda 5'tir.babamın emekli olma durumunda bu bakım aylığı kesilir mi? kardeşim şuan 16yaşında ve elektrik ve sudada bir indirim söz konusu olduğunu duydum ne kadar doğru?18 yaşını doldurması durumunda faydalanabileceğimiz başka bir yardım söz konusu olabilir mi? diğer abim şehir dışınde ben ise şehir içinde üniversite okumaktayım.tek düzenli gelirimiz bu bakım aylığı. cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.saygılarımla

  YanıtlaSil
 82. mrb,ablam özürlü aylığı alıyor ve evli.Eşinin sigortası yoktu bugüne kadar ama birkaçhaftadır yatırılmaya başlandı.Bu durumda aylığı kesilir mi?Bildirmesi gerekir mi? Bildirmese ne olur.Teşekkür ederim...

  YanıtlaSil
 83. merhaba ben 540 tl dul maaşı almaktayım annem cilt kanseri anneme bakım kağıdı yaptırım bakım ücreti alabilirmiyim.YANİ DUL MAAŞI ALMAM BUNA ENGEL Mİ

  YanıtlaSil
 84. SLM BEN HAFTADA 3 KERE DIYALIZE GIRIYORUM BAKIM ÜCRETINDE YARARLANABİLIRMIYIM

  YanıtlaSil
 85. babam ve annem iki kişi olarak yaşamakta babam ssk emeklisi olarak 680 tl maaş alıyo ve %80 engelli raporu var annem evde bakım ücreti alabilirmi, dilekçe örneği verirmisiniz

  YanıtlaSil
 86. ali özürlü çalişiyorum beni kendileri bahane bulup atarlarsa ihbar ve kidem tazminatini iki kati alabilirmiyim teşekkürler.

  YanıtlaSil
 87. selam benim oglum 3.5 yaşında %80 raporu var ama agır özürlü yazan yerde hayır yazıyor tanısı:operemeningomiyesel+parapleji+norojen mesane..ben sordugumda yaşından dolayı hayır yazıyoruz diyor ama 2 yaşında olupta evde bakım ücreti alanlar var.ben 3 kez itiraz etmeme ragmen hep aynı raporu veriyorlar ben ne yapmam lazım beni yönlendirir misiniz..

  YanıtlaSil
 88. slm benim babam 81 yaşında yatalak ve prostat kanseri hiç bir ihtiyacını kendisi göremiyor 600 tl maaş alıyor aynı zamanda annemde bakıma muhtaç annem kendi evinde kalıyor babama evimde ben bakıyorum hasta bakım aylığından yararlana bilirmiyim?

  YanıtlaSil
 89. slm.benim doğuştan zeka özürlü abim var.rahmetli babamdan kalan anneme emekli maaşı var,3 ayda aya bir maaş veriliyor.benim sormak istediğim bu özürlü abime yasalar çerçevesinde bakım ücretini annem alabilirmi.bu konu hakkında nereye nasıl hangi belgelerle baş vuracağımızın bilgisini verirseniz sevinirim.şimdiden çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 90. ben 14.10.2009 tarihinde %98 özürlü oğlumun belgelerini adana shçek e teslim ettim.oğlum haftada iki gün rehabilitasyon okuluna gidiyor.bundan yirmi gün önce oğlum ve eşim okuldayken heyet eve gelmiş bulamamış.adana shçek e durumu anlattım size tekrar dönülecek dediler fakat 1 ay oldu dönülmedi.bu konuda aşırı derecede mağduruz.ne yapmalıyım,teşekkürler.

  YanıtlaSil
 91. benim %90işitme özürlü çocuğum var nereye başvurmam gerekiyor

  YanıtlaSil
 92. iyi günler, babaannem yaşlı ve yatalak son 5-6 aydır da tek başına oturamıyor, bakımı halam yapıyor. halam da ocak ayında emekli olacaktı ama eksik günleri varmış emeklı de olamadı.şu anda çok zor durumdalar.babaannemin hastaneye gidip gelecek durumu bile yok. başka nasıl bir yol izlenebilir? bilginize çok ihtiyacımız var. sizin aktaracaklarınız doğrultusunda yaşlı ve yatalak hasta aylığı için başvuruda bulunmak istiyoruz teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 93. iyi gunler yuzde 91 ozurlu 3 yasında bir oğlum var ben asgari ucretle çalışıyorum acaba bize özürlü maaşımı uygundur yoksa bakım parasımı ve nereye muracat etmemiz gerekir şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 94. Benim eşim şuuru kapalı 6 senedir hasta yatıyor. ona ben bakıyorum. ama ben nikahsız eşi oldugun için onun emekliliğinden yarararlanamıyorum . 3 çocuğum var. hiç gelirim yok sigortam yok. Evdeyim ne yapmam gerek?

  YanıtlaSil
 95. merhaba
  86 yaşında babaannem ve 75 yaşında üvey dedem var.babaannem yaşlılığından,üvey dedem ise şeker hastalağından dolayı evdeki günlük işlerini yerine getiremiyorlar.ikiside bakıma muhtaçlar.aylık gelirleri 580 tl lik bağkur emekli maaşı. ben torunu olarak ikisinede bakıyorum evde bakım aylığı almam için evli olmam engel teşkil eder mi ayrıca kızımla birlikte babaannemde kalıyorum ikametimi taşımam gerekiyor mu cevabınız için şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 96. Merhabalar, ben öğretmenim. Babam özürlü. Annem bakıyor. Anneme bakıcı maaşı almak istiyoruz. Ben bekarım ancak ailemden ayrı yaşıyorum. Üniversitede okuyan kız kardeşim var. Babam emekli. Ailenin aylık geliri de 700-800 arası. Annem bakıcı maaşı alabilir mi? Hesaplama yapılırken Benim gelirim de hesaplamaya dahil edilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 97. babam küçükken ateş hastalığı geçirmiş, ve o zamandan beri babamın bir ayağı sakat, deynekler le geziyor babam 45 yaşında tabikide bu durumda annem bakıyor babam,a yani demek istedğim aylığa bağlanabilirmi bakan kişi?..... şimdiden saolun

  YanıtlaSil
 98. ben kayınvalideme bakmaktayım ağır özürlü raporumuz var ancak eşimbizle beraber ikamet etmiyor ve adına kayıtlı bir iş yeri var ancak sağlık güvencesi yok ben bakım aylığına baş vursam bir sorun olurmu.... ilginize teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 99. MERHABA ADIM MUAMMER BENIM ANNEM OZURLU BAKIMA MUHTAÇ BABAM SAĞ VE EMEKLI MAAŞI VAR ANNEM BABAM BEN EŞİM VEOGLUM TOPLAM 5 KIŞİYİZ BABAM 830 TL MAAŞ ALIYOR BEN CALIŞMIYORUM ANNEME BAKIM AYLIGI CIKARTABILIRMIYIZ BI BILGI VERIRSENIZ COK TESEKKUR EDERİM

  YanıtlaSil
 100. evde bakım değerlendirmesinde kişi başına düşen gelir hesaplanırken özürlü bireyin aldığı 2022 aylığı da gelire dahil edilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet, ailenin tüm gelirleri dikkate alınır...

   Sil
 101. bir arkadaşım diyaliz hastası ve annesi evde bakım parası alıyor arkadaşım başka yerde yaşayıp kendine bakıcı tutmak istiyor evde bakım parasını başkasının alma yada bakıcı olarak başkasını nasıl gösterebilir acaba..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bakıcı değişimi için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü özürlü birimine başvurabilirsiniz...

   Sil
 102. babam 2011 ocak ayında ve 2011 ekim ayında beyin tümöründen ameliyat oldu. şuan bilinci yerinde değil ve felçli yatalak durumda abim kendini vasi atatmış. ben babamın evinde oturuyorum ve eşimde babamın hatlı dolmuşunda çalışıyor.abim babamın üzerindeki daireleri babamı borçlu göstererek satmak istiyor yani vereselerden mal kaçırmak istiyor. şimdi vasi olarak atandığı için ' ben ne yapmalıyım ki onun vasiliğini iptal ettirmeliyim beni babamın evinden eşimide işten çıkarta bilirler mi ? buna nasıl engel oluna bilir ?'(cevabınızı acil olarak bekliyorum)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Vasi atanması ve iptali hususunda bir avukatla görüşmeniz yerinde olur. Vesayet iptali talebinde bulunmak için Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru gerekir. Bu da bir avukatın yardımı ile olursa daha iyi olur...

   Sil
 103. babam bagkur emeklisi annem geçirdigi rahatsızlıktan dolayı 3 aydır bakıma muhtaç babamın emekli maaşı dışında anneme bakım ihtiyacını karşılamak amaçlı maaş baglanabilirmi şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Evde bakım aylığı şartları olan,

   Bakıma muhtaç kişinin yaşadığı ailedeki fertlerin gelir durumu kişi başına 465 TL'nin altında olması ve Bakıma muhtaç kişinin de Ağır Özürlü sağlık kurulu raporu olması gerekir. Bu şartlar oluşursa evde bakım aylığı talep edebilirsiniz.

   Sil
 104. MERHABA; Babam raporda %96 ağır özürlü(hatada 3 gün dialize gitmektedir.) ve ablamda kaza sonucu zihinsel özürlüdür. babam ssk dan işçi olarak emekli ve maaşı 850 tl dir. ablamda 450tl maaş almaktadır. evde annemde yaşıyorlar ve toplamda 3 kişiler. aylık toplam gelirleri 1300 tldir. ama 450 tl kira vermektedirler.( kira gideri toplam gelirden düşülüyormu ? ) düşülmüyorsa biz bu yardımdan yararlanabilirmiyiz? yada bu yardımdan yararlanmak içiporu alış tarihi30.08 2012 yılı için kişi başı gelir ne olmalıdır?
  2. sorum: elimde %96 özürlü sağlık kurulu raporu var ama ben o raporu ÖTV indirimden yararlanmak için almıştım. açıklama kısmında ÖTV indirimden yararlanmak için yazıyor. bu raporla başvuruda bulunabilirmiyim. raporu alış tarihim 30.08.2011 geçerlimidir ? İlginize şimdiden teşekkürler....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Ailedeki kişi başına düşen gelir 465 TL'nin altında olduğu için evde bakım aylığı için başvurada bulunabilirsiniz.

   Ancak Özürlü raporunda açıklama kısmında AĞIR ÖZÜRLÜ ibaresi ve bakıma muhtaç açıklaması olması gerekir. Raporu yenilettirin, bulunduğunuz yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü özürlü birimine başvurunuz...

   Sil
 105. BENİM BABAM 8 SENEDİR YATALAK.BAKIM PARASI İÇİN BİR DEFA BAŞVURU YAPTIK. YÜZDE ELLİ ÖZÜRLÜ RAPORU VERDİLER. İKİNCİ BAŞVURU YAPTIK BAŞKA BİR İLE GÖTÜRMEMİZİ VE ORADAN RAPOR ALMAMIZI SÖYLEDİLER. BABAMIN YOLCULUK YYAPMASI NEREDE İSE OLANAKSIZ. ŞİMDİKİ DURUMU İSE HAFIZASI TAMAMEN GİTTİT GİDECEK. TUVALET İHTİYACINI ALTINA HASTA BEZİ BAĞLIYORUZ ÖYLE YAPIYOR ŞİMDİ NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. YARDIMCI OLUN...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bulunduğunuz yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü özürlü birimine başvurunuz...

   Sil
 106. iyi günler annemin 460 tl babamdan olan dul maaşı var aynı zamanda yine babamdan 3 ayda bir 900 tl gazi maaşı var fakat şu an ağır felç yani yatalak ben oğluyum yanımda kalıyor benim maaşım asgari ücret 6 çocuğum var birde özürlü kız kardeşime bakıyorum onun özürlü maaşi var annem bakıcı maaşı alabilirmi saygılar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,
   Evde bakım aylığında bakıma muhtaç özürlünün içinde bulunduğu ailenin toplam gelirine ve bu gelirin yine ailedeki tüm fertlere bölünmesi sonucunda ortaya çıkan rakama bakılır. Kişi başına düşen rakam, 465 TL'nin altında ise anneniz için evde bakım aylığı talep edebilirsiniz... Çünkü evde bakım aylığı bakıcıya verilen bir ücrettir.

   Sil
 107. annem yaşlılık maaşı alıyor evde bakıma muhtaç bakım için ücret ödendiğinde yaşlılık maaşı kesilirmi saygılar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evde bakım ücreti bakıcıya verilen bir ücret olduğu için annenizin maaşı kesilmez. Evde bakım aylığı, bakılan ağır özürlüye değil, bakımı üstlenen bakıcıya verilen bir aylıktır...

   Sil
 108. biz kardeşime özürlü raporu aldık orta derecede mental özürlü yüzde yetmiş beş annem babam ayrı kardeşim 16 yaşında annem eşinin sigortasından yaralanıyor kişi başına düşen evdeki gelir 300 tl nin çok aşağısında annem bakıcı maaşı alabilir mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,
   Kardeşiniz, başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede Ağırlı özürlü ise, bunu sağlık raporu ile belgeleterek bulunduğunuz yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü özürlü birimine başvurabilirsiniz. Anneniz kardeşiniz için evde bakım aylığı alabilir..

   Sil
 109. merhabalar, bugün tesadüfen ilk defa birinden duyduğum bu uygulamayı araştırmak için internete girdim ve buraya rastladım. Malesef bunu öğrendiğim kişi, annesine bakan ve aylık 800 TL devletten para aldığını anlatan bir akrabam, yalnız malesef dememin nedeni şu ki baktığı annesi ne sakat ne de özürlü hatta yasına göre maşallahı var derler ya, 72 yaşında ve bana gercekten tuhaf geldi, 800 TL az bir miktar değil, KPSS için deli gibi çalışıp az bir maaşla öğretmen olmaya çalışan ben, böyle şeyler duyunca iyice moralim bozuluyor bu ülkeden soğuyorum, özünde çok yararlı olan bu uygulama da çıkar amaçlı habe ediliyor demek ki

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgili Kardeşim,

   maalesef bu konuda yaşanan sıkıntıların önüne bir türlü geçilemiyor. İlgili birimlerdeki ilk denetçilerin vermiş olduğu raporlar esas alınıyor. Bu raporlar doğrultusunda da işlemler yapılıyor. Denetçinin vicdanı çok önemli...

   Sil
  2. sevgili abicim bir sorum var yardımcı olacağina emınım . abi şimdi benim 2 özürlü kardeşim var ailede herhangibi biri sigortasini yaparsa maaş kesintisi falan olurmu

   Sil
 110. KARDEŞİM EŞİNDEN AYRILDI 3 COCUĞU VAR EVDE BAKIM AYLIĞINA BAŞVURDU 450 TL MAAŞ BAĞLANDI RAKAM DUSUK OLDUĞUNU SOYLEDILER BU KNU HAKKINDA BILGI VERIRSENIZ SEVINIRIM

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bakıcı aylığı, yani evde bakımı yapılan Ağır Özürlü için bakımı üstlenen kişiye ödenen aylık net asgari ücret tutarındadır. Net asgari ücretten asgari geçim indirimi çıkarıldıktan sonra şu anda bakım işini üstlenenlere takriben 634 TL bakıcı aylığı ödenmektedir. Kardeşinize bağlanan aylık evde bakım aylığı ise ödenen tutar bu olması gerekir...

   Sil
 111. merhaba benim annem kanser hastası 3. evre calışması sakıncalı kendi günlük işlerini yapabiliyor bazande yapamadığı anlarda oluyor deresyonda var devletten maaş alabirmi bilginiz varmı yardımcı olursanız sevinirim sosyal güvencesi yok

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Anneniz başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek düzeyde ise, Ağır Özürlü raporu ile evde bakım aylığı aldırabilirsiniz. Bunun için de,
   - Annenizin Sağlık Raporu ile Ağır Özürlü olduğu belirlenmesi,
   - Aile bireylerinin tüm gelirinin toplamının aile fertlerine bölünerek çıkan rakamın bir aylık net asgari ücretin 2/3 ünden az olması gerekir. yani 470 TL'den..
   bu şartlar oluşması durumunda anneniz için evde bakım aylığı alabilirsiniz...

   Sil
 112. hasan hüsyin oruç...Eniştem ve yeğenim engelli maaşı ablamda bakım parası alıyor başka hiçbir gelirleri yok hayır severin biri bir ev bağışladı ama evin tapusunu üzerlerine almıyorlar maaşları kesilir diye 7 nüfuslu bir aiile toplam gelir 3 ayda bir 1600 tl ..eniştem veya ablam evin tapusunu üzerlerin alsalar maaşları kesilirmi saygılarla cevap bekliyorum.

  YanıtlaSil
 113. Merhabalar,
  Gayrimenkulün tapusunu üzerlerine almaları, gelirlerinde herhangi bir artışa neden olmadığı için, aylıklarını etkilemez. Gelir getiren konut, işyeri gibi gayrimenkuller dikkate alınır. Özürlünün oturduğu evin kendinin olması aylık almasına mani değildir...

  YanıtlaSil
 114. Merhabalar benim %90 ağır özürlü abim var annemle aynı evde kalıyo ben ise eşimle 10 dakika uzaklıkta farklı bir evde kalıyoruz ama ihtiyaçlarıyla ben ilgileniyorum. ben asgari ücretle çalışmakta olup 734 tl maaş almaktayım. ben yada eşim özürlü bakım ücreti alabilirmiyiz.Şimdiden teşekkkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Gelir ve özür şartlarının dışında, Evde bakım aylığını üstlenecek kişinin, bakımı yapılacak kişiye her an ulaşabilecek ve ihtiyaçlarını giderecek yakınlıkta olması şartı aranmaktadır. Bakımı yapılacak kişiye uzaklığınız, bakım hizmetini aksatmayacak mesafede ise evde bakım için başvurada bulunabilirsiniz...

   Sil
 115. dedem ve babaannem bir evde kalıyorlar ve yaşları 84 dedemin sgk emekli aylığı var bunlara annem evde bakacak yalnız aynı evde kalmıyorlar ancak arada mesafe 100 metre dedemin maaşı 3 e mi bölünür yoksa ikiyemi ikisinede özürlü raporu alırsak durum fark edermi şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 116. Merhaba, benim %70 ağır özürlü raporum var. Babamın sigortasından faydalanıyorum (sağlık/ilaç)
  babam SGK dan emekli 900-950 TL maaş almakta, birde ücretli öğretmenlik yapan kiz kardeşim var, oda 850 TL civarında bir maaş alıyor.
  Özürlü bakım ücretine müracaat ettiğim takdirde kız kardeşimin maaşı gelir hesaplaması kapsamına giriyormu?
  Birde 2022 özürlü maaşı için müracaat ettğim takdirde babamın sigortasından (sağlık/ilaç) faydalanmaya devam edebilirmiyim?
  Şimdiden teşekkürler
  ALPER

  YanıtlaSil
 117. benim 4 yaşında ve %98 raporlu bir oğlumvar eşim de bende devlet memuruyuz anladığım kadarıyla biz bu bakım parası alamıyoruz ama biz çalışanlar özürlü yakınlarımıza bakması için ya zor bakıcı buluyoruz yada yüsek miktarda para vermemiz gerekiyor asıl sormak istediğim özürlü yakınlarının erken emekliliği yakkında bazı söylentiler duydum acaba aslı varmı böyle bir hakkım varmı şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 118. merhaba umraım sorumu en kısa zamanda cevaplarsınız.Annem beyın damarında tıkanıklık oldugundan dolayı yuruyemıyor hıc bır ıhtıyacını goremıyor ama ben devlet memuruyum 1800 tl maas alıyorum ne kız kardesım nede babm bakmıyorlar ben işe gidip gelecem pekı anneme kım bakacak mecbur bakıcı tutcam sımdı bu bakıcının maasını ben mı karsılıcam devlet bana destek vermıcekmı ? yada ben bu konuyla ılgılı ne yapabılırım. bakıcın ıkametını benım evde gostersem bende baska evde ıkamet gostersem bakıcın ustune aylıgı cıkarsam olmazmı? bu arada babamın maası 1400 ama o mersınde ıkamet edıyor annem benım yanımda

  YanıtlaSil
 119. merhaba eşim kas hastası kendi başına hiç bi işini yapamıyo yalnız bi kurumda çalışıyo akülü arabayla gidip geliyo lavaboya bile eve geliyo sadece önüne yemek konsa onu yiyebiliyo üstünü tek başına giyinemiyo lavaboya ben götürüyom traşını ben yapıyorum ayakkabısına kadar ben giydiriyom ve akülü arabaya kucaklıyarak oturtup işe yolluyorum anlıyacagınız sürekli ikinci kişiye mahkum aylıgı kişi sayısına bölündüğünde kişi başına asgari ücretin 2/3 ten az oluyo bakım aylıgına başvurabilirmiyiz

  YanıtlaSil
 120. Babam by pass ameliyatı oldu.60 yasın da ve güvencesi yok.Ben askari ücretle çalışıyorum.Bakım parası yada özürlü maası alabilirmi. Tesekkürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Evde bakım aylığı için öncelikle, bakıma muhtaç derecede ağır özürlü raporu olması ve kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin aylık gelirlerinin toplamının, yine aile fertlerine bölünmesi durumunda kişi başına düşen gelirin 448 TL nin altında olması halinde evde bakım aylığı alabilir...

   Sil
 121. 12 yaşında sağlık heyeti raporu puanı % 71
  bakıcı maaşından yararlanabilirmi...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   bakıma muhtac ve ağır özürlü olması,
   bakıma muhtaç kişinin yaşadığı ailenin aylık gelirlerinin toplamının ailedeki fert sayısına bölünmesi durumunda, kişi başına düşen gelirin 448 tl nin altında olması durumunda evde bakım aylığı rahatlıkla alabilir...

   Sil
 122. merhaba benim bir tanıdığım torununun bakım aylığını alıyor ama farklı illerde ikamet ediyorlar yani bakmadığı torununun aylığını alıyor bu nasıl adalet.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Yorumunuzdaki son üç kelime durumu özetliyor... İmkanların ihlal edilmesi, vicdanları sızlatıyor.. söylenebilecek bir şey yok... saygılarımla...

   Sil
 123. merhaba benim dedem alzhemer hastası annem bağkurdan 400 lira maaş alıyor fakat 300 lırası kredıye kesılıyor kardeşim öğrenci dedemde emekli maaşı alıyor ben devlet memuruyum fakat yakın zamanda evleneceğim annem bakım parası alabılırmı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar,

   Dededenizin rahatsızlığı başkasının bakımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede ve ağır özürlü düzeyde raporla belirtilmesi halinde, dedenizin geliri, ailedeki diğer fertlerin gelirleri toplanarak, ailedeki kişi başına bölüştürülmesi durumunda çıkan rakam 448 TL nin altında kalması durumunda, anneniz dedeniz için evde bakım aylığı alabilir. Sizin bu hesaplamanın içine girmeniz durumunda, memuriyetten geliriniz sıkıntıya sokabilir. O nedenle sizin ayrılmanız durumunda rahatlıkla anneniz dedeniz için evde bakım aylığı alabilir...

   saygılarımla..

   Sil
 124. merhabalar annem bakıcı maaşı alıyor babama bakıyor, 4 kişilik bir aileyiz babam emekli ve kimse çalışmıyor. ben iş buldum sigortam yatacak çalışacağım benim çalışmam annemin maaşını keser mi? sigortalı olmam sorun yaratır mı?

  YanıtlaSil
 125. ben 3sene öncekalp ameliyatı oldum ama rahatsızlığım tekrarladı ayrıca benim eşim sürekli işgöremezlik maşı alıyor bende evde bakım parası alabilirmiyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yüzden bize bir e-posta ile göndermek eğer faturalarınızı ödemek için kolay bir kredi ihtiyacınız var: johnsonleehloaninvestment@gmail.com bilgi altında olan

   Tam Adı:
   Tutar gerekli:
   süresi:
   Ülke:
   Telefon:

   Sil
 126. İyi günler
  kaynanama ağır özürlü raporu aldım . evinde yabancı bakıcı ile yaşıyor 650 tl maaşı var yabancı bakıcının oyurum izni var ona evde bakım parası alabilirmiyiz.
  teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 127. eşim kas hastası ve her türlü kişisel bakımını ben yapıyorum kendi başına hiç bişini yapamıyo yürüme yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda artı kol kaslarıda iyice kuvvetsizleşti ona geçen ay agır özürlü raporu aldık geliri ise kişi başına bölündüğünde bugünkü asgari ücretin 2/3 den az sosyal hizmetlere gittim ve eşim sırf çalışıyo diye bakım aylıgı başvurumuzu kabul etmediler eşim çalışıyo ama iş saatlerinde dahi olsalavabo ihtiyacını eve geliyo bven gideriyorum zaten üstüne başını giydiriyorum traşını yapıyorum akülü arabasına bindirip işe yolluyorum kendi başına hiç bir kişisel bakımını yapamıyo evde akülü arabadan teması kesildiği gibi bir bebekten farksız oluyo sizden ögrenmek istediğim bu şartlarda biri sırf çalışıyo diye bu ücreten mahrum edilebilir ne yapmam gerekir bi yol gösterseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 128. merhabalar anneme evde bakım parasına başvurdum ama hala çıkmadı ne kadar zamanda çıkması gerektiği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim

  YanıtlaSil
 129. herkese merhaba benim 8 yaşında bir çocuğum var %94 özürlü sosyal hizmetlere başvurdum 8 ay sonra sağlık ocağından çocuğu evde görmeye geldiler. 15 gün oldu hala bir ses çıkmadı bir mektup geleceğini bize söylediler sosyal hizmetlerden. acaba ne kadar zamanda gelir bilgisi olan varsa acilen bekliyorum teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 130. gelirlerin toplamı hesaplamada cocukların aldıkları maaşlarda hesaplanıyormu sadece özürlünün aldığı maaş mı hesaplanıyor

  YanıtlaSil
 131. selam
  ben %78 ağır ve sürekli özürlü olan 22 yaşındabirçocuk babasıyı. ben bypss ameliyatı geçirdim.eşim bel boyun fıtığı hastası. biz artık çocuğumuzabakmakta çok zorlandığımızdan benim halam, eşiminde teyzesi olan halama çocuğumuza bakmasınıistedik. benim halam aynı zamanda da eşimin teyzesi olan buyakınımız içinde mhkemeden vasi kararı çıkarmamız gerekirmi? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 132. ben babaannem 85 yaşında 1 yıl önce babam vefat etti yıllardır annem bakıyor annemde yaşlı oğlu var 1 tane daha bakmıyor 65 aylığı vardı diğer gelini kestirdi sağlık karnesi çıkartılar babaannem kesildi çok hastaydı koah hastası hastanede tedavi oldu şidi yürüyemiyor gözü az görüyor bez kulanıyor tuvalete annem yardıyla kalkıyor hastaneye rabor nasıl alıcaz ayakta başı dönüyor sağlık hizmeti eve gelmezmi acaba rapor alabilirmiyiz.

  YanıtlaSil
 133. Merhaba, annemiz bakıma muhtaç durumda ve kendisine bakması için maaşlı bir bakıcı çalıştırmaktayız. Evde sadece annem ve bakıcısı yaşamaktadır. bu durumda hesaplama nasıl yapılıyor? teşekkürler.

  YanıtlaSil
 134. canım Ülkem ne Hallere gelmiş 26 yaşında olmama 25 yıldır %90 felç hastası babamın bütün ihtiyaçlarını kıt kanaat karşılamaya çalıyorum hiçbir şekilde hasta bakım parası almadan kimsenin hakkı kimseye geçmesin diyerek adam torunun bakım parasını yiyor yukardak yorumlarda çatır çatır o kadar bilinçsiz bir hal almışız 318 lirayı geçerse para ödenmiyormuş 18 yaşında bir genç maaş bağlanırken işsizdi ama iş buldu girdi hayatını kazanmaya çalışmak istedi durunnnnnnn hemen hasta bakımı maaşını keselim neden 318tl yi geçti bu zihniyetlerle ilerleyemeyiz devletin 300lerle 18 lerle uğraşmadan hastayı sahiplenip bakım koşullarını aile bireyleriyle ortak karar alarak şekle sokması gerekiyor asgari ücretin 2/3 ünü hesaplayacaklarını milletvekillerinin maaşlarındaki son sıfırları düzenlesinler hani dokunulmazlarya buyursunlar 2 gün baksınlar hastaya nasıl bakılıyormuş asgari ücretin 2/3 unu geçmeyen parayla...

  YanıtlaSil
 135. mrb ben bir kardeşim var / 90 özürlü ve bakıma muhtaç ve yengem vasisi olrak maaşşını alıyor ve o değil de ben bakıcısı olrak ben baksam beni devlet sigortalarmı aceba

  YanıtlaSil
 136. Merhaba
  kardeşim %60 engelli, üniversite mezunu ve 25 yaşında, babamın maaşı aylık 1200 tl-emekli kendisi

  evde 4 kişiyiz, acaba kardeşime bakım aylıgı ve engelli maaşı bağlanır mı?


  bazı yerlerde iki maaş birden alınamaz deniyor bazıları ise biz ikisini birden alıyoruz diyorlar

  kimi sitelerde özür durumu ağır olacak deniyor, %60 bu kategoriye girmez mi?

  yukarıdaki yazıyı okudum ama universite mezunu oldugu için acaba mı diye aklım karısıyor

  gerçi dışarı çıkıp bir yere gitmesi için de mutlaka biri refakat etmeli, tek başına gidemiyor annem zar zor okuttu onu okul önlerinde bekleye bekleye..

  basvurudan ne kadar sonra sonuc alınır acaba?
  teşekkürler

  YanıtlaSil
 137. Merhaba:
  dayım %90 sakat ve felçli şuan dayımın maaşını kendi bakmadıgı halde diger dayım alıyor ve ve başkalarına atıyor annemde üstüne almak istiyor şu an özürlü dayım bizde kalıyor, alabilirmi nasıl? Alırsa babam 2 aya emekli olacak aylıgı en fazla 800 olur lisede okuyon oglu ve eşi var yani evde üç kişiyiz evimiz kira ve evin tek maaşi bu bakım parası alabilirmi? teşekkürler

  YanıtlaSil
 138. Merhaba bankada hesabı olan kişinin bakıcı maaşı kesilirmi

  YanıtlaSil
 139. çocuğum doğuştan kronik böbrek hastası anne çalışıyo baba serbest meslek herhangi bir belli işim yok çocuk şimdi 2 yaşına girecek ve 9 tane ayrı ayrı ilaç kulanıyor günde 3 sefer ilaçlarıda içmek zorunda yoksa böbrekleri iflas edecek raporuda var raporunda ölümcül hasta die yazıyor 2 adet ilacıda yurt dışından geliyor çocuğa bakıcı aylığı alabilirmiyim? yardımcı olursanız sevirim..

  YanıtlaSil
 140. merhabalar herkese benim %94 ağır özürlü otizm hastası kızım var bakım parası için başvurduk iki defa reddedildik reddedilme sebebi neymiş efendim benim babamın 400 dönüm arazisivarmış? kardeşim babamdan bana faydası olmayan tarlayı ben napayım? eve gelen hemşire ailemi tanıyormuşta ondan vermemişler allah aşkına ben bunları vursam haksızmıyım herkese soruyorum. adana imamaoğlu asm müslüme hemşire ismide

  YanıtlaSil
 141. İYİ GÜNLER,ABİM BÖBREK HASTASI VE %90 ÖZÜRLÜ RAPORU VAR VE 90 YAŞINDA ANNEMLE KALIYOR ANNEM BAKIYOR HASTANIN 890.00TL GELİRİ VAR ANNEMİN HİÇ BİR GELİRİ YOK BİR EVİ VAR ORDAN 300.00TL KİRA VAR ANNEM BAKIM PARASINDAN YARARLANIRMI CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

  YanıtlaSil
 142. bakılan kişi vefat ederse para kesilirmi nezaman kesilir

  YanıtlaSil
 143. slm bazı meme kanseri geçirmiş hastalara maaş bağlandığını duydun hangi şartlarda bağlandığını merak ediyorum saygılarla..

  YanıtlaSil
 144. 18 yaş altı ağır özürlü kişi için bakıcı aylığına müracaat ettik ailenin kişi başı geliri 3/2 nin altında fakat ailede ayrı yerde olmak üzere birinde ikamet edilip diğeri boş olan ve hiç bir geliri olmayan 2 evimizin olması sebebiyle dosyamız iptal edildi yapılan işlem yasalmı değilse ne yapmak gerekir cevaplarsanız sevinirim saygılar.

  YanıtlaSil
 145. 18 yaş altı ağır özürlü kişi için bakıcı aylığına müracaat ettik ailenin kişi başı geliri 3/2 nin altında fakat ailede ayrı yerde olmak üzere birinde ikamet edilip diğeri boş olan ve hiç bir geliri olmayan 2 evimizin olması sebebiyle dosyamız iptal edildi yapılan işlem yasalmı değilse ne yapmak gerekir cevaplarsanız sevinirim saygılar.

  YanıtlaSil
 146. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 147. MERHABA BEYFENDİ;
  657 SAYILI DEVLET MEMURUYUM. KAYINVALİDEMİ BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİ İLE AMELİYAT ETTİRECEĞİZ SORUM BEN EŞİM DIŞINDA ONA BAKACAK REFAKAT EDECEK KİMSE YOK. KIZI ÖZÜRLÜ EŞİ ÖZÜRLÜ BEN REFAKAT İZNİNDEN YARARLANABİLİRMİYİM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 148. merhaba benim kız kardeşim üzürlü ve ben abesiyim aynı zamanda mahkeme kararıyla vasisiyim ben evli ve üç çocuğum var üç aylık maşını kestiler sorduğumuzda senin ssk ve adına kayıtlı araban var dediler araç hurda bir araç ama devlet hurda dinlemez benim sormak istediğim vasiden dolayı üzürlü maaşı kesilirmi birde aynı haneden kalıyoruz bu mu sebebi aca aslında mustakil evdir onlar üst katta ben çoçuklarımla beraber alt katta kalıyoruz yanı normalde benin aile tablom ayrıdır neden bu maaşı kesmişler anlamadım yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

  YanıtlaSil
 149. nüfüs daki ikametgah adresinde aynı kapı numarasında kalıyor gözüküyorsanız ve evdeki çalışanların maaşlıların gelirleri toplamı evdeki fertler sayısına bölündügünde 223 den aşagı olması lazım ki maaş kesilmesin ama yeni bir düzenleme ile 4. yargı paketinde bu miktarı 323 e çıkarttlıar bu miktardan aşagı olması lazım eger evdeki lişilerin gelir toplamı evdeki kalan kişilerin sayısına bölündügünde çıkan miktar yeni kanunla 323 den aşaggı ise maş kesilme yukarı ise maaş kesilir eger o evde altlı üslü iki kapı numarası varsa onun nufusdaki kapı numarasına bakılır o evdeki kişiler in sayısı önem teşkil eder saygılar..

  YanıtlaSil
 150. 2022 kanunda gelir toplamı evdeki kişilerin kişi başına önce 119 dan aşagı olacak dediler sonra 223 den aşagı dediler 4. yargı paketinde de alınan bir kararla 323 den aşagı olacak deniliyor bu dördüncü af paketindeki miktad dogru dogru ise ne zaman yürürlüge gireçek bilgilendiririseniz sevinirim teşekürler.

  YanıtlaSil
 151. hayırlı günler. ben 13 yaşındayım doguştan özürlüyüm. konyada yaşıyorum raporum olmasına ragmen bana akülü araba vermiyorlar. ben ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum okuluma gidemiyorum annemin sırtında okula gidiyorum bana yardımcı olur musunuz?

  YanıtlaSil
 152. hayırlı günler. ben 13 yaşındayım doguştan özürlüyüm. konyada yaşıyorum raporum olmasına ragmen bana akülü araba vermiyorlar. ben ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum okuluma gidemiyorum annemin sırtında okula gidiyorum bana yardımcı olur musunuz?

  YanıtlaSil
 153. Merhaba, ben Bayan Jennifer John , özel bir kredi borç veren kim
  ömür boyu fırsat kredi verir .
  Eğer borçları temizlemek için acil kredi ihtiyacı veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi ihtiyacım var mı ?
  sizin tarafınızdan reddedilmiştir
  Bankalar ve diğer mali kurumlar ?
  Eğer bir konsolidasyon kredi veya ipotek ihtiyacım var mı?
  Hepimizin mali sorunların geçmişte bir şey yapmak için buradayız olarak daha fazla arama . Bireylere Biz kredi fonları dışında
  mali yardım ihtiyacı , bir kötü kredi veya para ihtiyacı var
  . % 2 oranında iş yatırım için faturaları , ödemek için ben güvenilir ve yararlanıcı yardımda ve e-posta yoluyla bugün bir loan.So iletişim sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorsanız :
  jenniferjohn536@gmail.com

  YanıtlaSil
 154. Slm,benim annem 80 yaşında alzhimer hastası,rahmetli babamın maaşînî alıyor,benim iki çocuğum var eşim işsiz bende öyle, kiradayız,eşyalarız haricinde hiçbir mal varlığımız yok, çocuk parası veya enneme bakim parası alabiliyomuyum. Cevap yazarsanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 155. kocamı gözlerinden %90 ağır özürlü raporu var sadece devletten 3 ayda bir 800 lira özürlü maaşı alıyor bakmakla yükümlü olduğumuz 1oğlumuz var.başvursam bakım ücreti bağlanırmı. iliğinize teşekkürler.

  YanıtlaSil
 156. Merhaba Sevgili

  Eğer Krediler ve ipotekler yorgun iseniz bankalar ve diğer finans kurumları arıyor, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi. Bu Aylık Asgari sunun% 3 kredi arasındadır $ 1,000.00 $ 10.000.000,00 azami faiz oranı sizi bilgilendirmek olduğunu% 100 garanti ile. Biz iş geliştirmek için kredi vermek. rekabetçi bir kenar / iş genişletme. Biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı sertifikalı ve dinlenme emin olun vardır. İşbirliği gayrimenkul için finansör ve finansman her türlü, en az beş ile elli yıl boyunca bir uzun vadeli kredi var ve bütün ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin vermek. Biz sunulan kredilerin aşağıdaki çeşit var ve
  daha çok;

  * Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
  * İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
  * Konsolidasyon Kredi
  * Kombinasyon Kredi
  * Ev Geliştirme

  E-posta iletişim noktaları aramak için
  E-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

  YanıtlaSil

 157. dikkat !!!

  Ben Terry Bravo, Kredi sirketlerin CEO, ben Terry Bravo duyuyorum ....
  Sen Kredi Eger asil ihtiyaciniz var mi? Insaat kredisi? Ögrenci kredileri? YATIRIM Kredi?, Borç

  konsolidasyonu kredi? E-posta yoluyla çok daha eglenceli @ Bilgi? (bravoterry99@yahoo.com)

  (Bravo_terry_loanfirm@webadicta.org) için bize ulasin .. Biz% 3 faiz kredi vermek unutmayin
  Uygulamak için tesekkür ederiz. .

  Bravo Terry Kredi firmasi.

  YanıtlaSil
 158. birşey sorabilirmiyim ?? annemin ağır özürlü ibaresi evet yazan raporu var evde bakım aylığı başvurusu yaptık heyet bekliyoruz ancak sorum şu evde annem babam kardeşim yaşıyor ancak kardeşim üniversiteyi kazandı ve tekirdağda okuyor istanbuldayız bu arada.bu durumda evde yaşayan kişi sayısı 2 ye mi düşer yoksa 3 olarakmı kalır lütfen cevap verin lütfenn.teşekkürler şimdiden.

  YanıtlaSil
 159. birşey daha sorabilirmiyim çok teşekkürler şimdiden.eve gelen heyet için kriter nedir nelere dikkat ediliyor.etraftakilerin söylemlerine göre evin eşya kalitesi filan evde bakım maaşı için olumsuz olabileceği söyleniyor varmıdır böyle bişey tşk ederim.

  YanıtlaSil
 160. Merhaba,

  Eğer bir işletme kredisi, bireysel kredi, ev kredisi, oto arıyoruz kredi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız kredi, girişim
  sermaye vs .. Yoksa Yaramaz bir banka tarafından bir kredi reddetti ya da herhangi bir mali Bir veya daha fazla reasons.You için kurum için doğru yerdesiniz
  Sizin kredi çözümler! Ben özel bir kredi duyuyorum, ben kredi vermek düşük ve uygun faiz oranıyla şirketler ve bireyler % 2 faiz. E-posta yoluyla bize ulaşın: honestlender0@yahoo.com

  KREDİ BAŞVURU FORMU.

  Sizin Tam Adı:
  Adres:
  Ülke:
  Eyalet:
  Kredi Tutarı:
  Cinsiyet:
  Kredi Süresi:
  Telefon Numarası:
  Faks:
  Aylık Geliri:
  Belirli tarih, kredi gerekiyor:
  Meslek:
  Aylık Geliri:

  NOT: Biz kredi okay işlem ile devam etmeden önce bu ihtiyaç vardır.

  Selamlar,
  Dürüstlük Mr.Dam.

  YanıtlaSil
 161. Merhaba,
  Eğer finansman ihtiyacınız var? Eğer iş ya da Kişisel Kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer şirket yeniden finanse etmek istiyor musunuz? Firmamız Amerika Birleşik Devletleri merkezli.
  Biz yıllık% 3 faiz oranıyla her birey ve şirket için kredi vermek.
  Daha fazla bilgi için, mr Peter Johnson-posta İletişim:
  niger-delta-loans@hotmail.com

  YanıtlaSil
 162. ? Evet ile bize e-posta eğer faturalarınızı ödemek için kolay bir kredi ihtiyacım var:
  Aşağıdaki bilgiler bulunuyor johnpaulsonloanfinance@gmail.com ile

  Tam Adı:
  Tutar Gereken:
  Süre:
  Ülke:
  Telefon:

  YanıtlaSil
 163. 24Hour Kredi Servisine Hoş Geldiniz

  Eğer başarı olmadan bankalardan kredi almak için denediniz mi? Acilen borç almak için paraya ihtiyacım var? Kendi iş genişleme veya kurulması için paraya ihtiyacım var? İngiltere'nin önde gelen kredi şirketlerinden biri bir kredi alın. 24hour Kredi Hizmet İngiltere ve güler yüzlü ve deneyimli personeli en büyük güvenli kredi şirketlerinden biridir uygulama, hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için edebiliyoruz. Sen 25 yıl 1'den herhangi bir terim üzerinde ödünç ve herhangi bir amaç için £ 50,000,000.00 £ 2,000 herhangi bir miktar ödünç alabilir.

  Sunduğumuz kredi türleri şunlardır:

  Bireysel krediler
  Kısa vadeli krediler
  Borç konsolidasyonu kredi
  Çevrimiçi Krediler
  Hızlı kredi
  Herhangi amaçlı kredileri
  Kredi şartları
  Kötü kredi kredileri
  Ucuz kredi
  Olumsuz kredi kredileri
  Ev kredisi
  Kötü kredi sorunları
  Teminatlı kredi

  Dünyanın her yerinde% 3 gibi düşük bir faiz oranı ile. Uygulama 18 yaş ve üstünde olan adaylar için kullanılabilir.

  Daha fazla bilgi için, e-posta yoluyla irtibata geçiniz: 24hourloanservice@gmail.com
  Selamlar
  Larry Fox

  YanıtlaSil
 164. Eğer bir kredi ihtiyacı var mı?banka kredisi sizi inkar var, biz maddi size yardımcı olmak için buradayız, artık tüm yapmanız gereken herhangi bir hedefe herhangi bir miktarın anlık kredisi almak için (binaleyfinancialinstitution@hotmail.com) aracılığıyla bize e-posta olduğunu. Sizin mutluluğunuz bizim önceliğimizdir.

  Adı: Binaley Salami
  Şirket adı: Binaley Finans Kurumu
  E-posta: binaleyfinancialinstitution@hotmail.com

  BUGÜN HIZLI KREDİ İÇİN GEÇERLİ

  YanıtlaSil
 165. Eğer finansman ihtiyacınız var?
  Eğer iş ya da Kişisel Kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer şirket yeniden finanse etmek istiyor musunuz?
  Firmamız Amerika Birleşik Devletleri merkezli.
  Biz herhangi bir bireysel ve şirket için kredi vermek
    yıllık% 3 faiz oranı.
  Daha fazla bilgi için, E-posta İletişim:
  paulelvisloans@hotmail.com

  YanıtlaSil
 166. hocam hasta bakım aylıgı için başvuruda bulunduk rapor vb durumların hepsi saglandı fakat kontrole gelen heyet durumu uygun bulmamış itiraza buluna bilirmiyiz.

  YanıtlaSil
 167. 2009 dan beri özürlü kardeşime bakıcılık yapıyorum ve maaş alıyorum işe gidemiyorum.Benim 2700 iş günüm var ve 53 yaşındayım Nasıl emekli olabilirim bize prim ödeme kanunu cıkacakmı

  YanıtlaSil
 168. Sen her türlü maddi zorluklar? Musunuz ihtiyaç kredisi borçlarını temizlemek? Bir iş adamı veya kadını fon ihtiyacı tüketmek onun iş? Eğer evet için lütfen bizimle iletişime geçiniz hızlı ve uygun fiyatlı çok düşük bir faiz oranı%2 ' nin daha fazla bilgi için e-posta yoluyla iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz: ramsayhill@outlook.com

  Tahmin ediyoruz ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 169. Eğer bir kredi ihtiyacı var mı?banka kredisi sizi yalanladı, biz burada
  mali yardım için, şimdi yapmanız gereken aracılığıyla bize e-posta için (
  binaleyfinancialinstitution@gmail.com) herhangi bir anlık kredi almak için
  herhangi bir hedefe tutarındadır. Sizin mutluluğunuz bizim önceliğimizdir.

  Adı: Binaley Salami
  Şirket adı: Binaley Finans Kurumu
  Posta: binaleyfinancialinstitution@gmail.com

  BUGÜN HIZLI KREDİ İÇİN GEÇERLİ

  YanıtlaSil
 170. Sayın Bay/Bayan

  Özel mali müşavir kredi borç veren ve mali broker biz. Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Kredi iş/kişisel ihtiyaç için ihtiyacınız var? Bireysel bir meşru internet iş aşık, yoksa bir yatırımcı? İşte bir fırsat için Akward Ltd, e-posta bir kredi almak: Akwardltd@gmail.com. Krediler çeşitli müşterilerin çok çeşitli otomobil satın alma ve yeni mobilya satın alma gibi birçok farklı amaçlar için rüya meslekler, ya da akademik peşinde, inşaat ve yeni ev ve ofis binaları alarak yapıyoruz. Bütün bunlar çok düşük bir faiz oranı % 3 üzerinde. Güvenilir, verimli ve en önemlisi harika akward Ltd, bu insani bir yardım dünya çapında hizmet vermektedir.

  Şimdi kredi her türlü uygulamak ve parayı acilen!

  * Randevu kredi tutarı 3.000 15,000,000.00 para birimine kadar: eyalet dolar ABD, Avrupa ve İngiltere Pound (GBP).
  * Faiz oranı % 3 Nisan (yıllık yüzde oranı) @
  * Minimum süresi 1 yıl - maksimum süresi 20 yıl
  * Aylık ve yıllık bir geri ödeme planı arasında seçin.
  * Şartlar ve koşullar kredi esneklik.

  Neden bize şimdi Akward Ltd, e-posta: Akwardltd@gmail.com bu Sıkıntınızı çözmede yardımcı olabiliriz. Bizim reklam hakkında daha fazla bilgi lütfen bizimle iletişim için ayrıntı altında.

  CEO: Silvester Logan
  E-posta: Akwardltd@gmail.com

  YanıtlaSil
 171. Iş için bir acil kredi ihtiyacınız var ya da% 3 faiz oranında faturaları ödemek için? Biz bireylere kredi vermek ve organları işbirliği, 3000 $ 1 ile 20 yıl 20 milyon doları süresi maksimum değişen şirketler, Evet Bize bugün ise:
    Detaylar Aşağıda doldurun:
  (1) Names______
  (2) Country________
  (3) Telefon Number_______
  (4) Gender_________
  (5) Kredi Miktarı ________
  (6) Süre: _________
  (7) aylık Income____
  Saygılarımla,
  MR, Terry Morris
  E-posta: terrymightyeva@gmail.com

  YanıtlaSil
 172. Kredi derecelendirmesi hakkinda bireysel ögrenme, bankalarin yogun çalismalar oldugunu söylemek mümkün olacaktir

  yapti. Kendiniz adina çalismak için firsat her türlü erisim bu sorunu incelemek istiyorsaniz, Aiicco sigorta kredi

  kredi sirketi plc gibi özel bir adres yapmak mümkün kolayca ögrenme sürecinde bireysel kredi notlari. Bir noktada

  ciddi, bu notlar faydali olacaktir, bankalar size verecektir kredilerin yüzde tadini çikariyor. Yani bu sirket e-

  posta simdi kredi için geçerlidir: simdi igein_h_yizevbekhai@admin.in.th hemen kredi transferi ile devam etmek.

  Biz% 3 faiz oraniyla kredi veriyor. bireysel krediye her türlü hürmet kovan.

  (1) Biz is için kisisel kredi vermek.
  (2) Biz proje kredisi vermek.
  (3) Biz, ögrenci kredi vermek.
  (4) Biz konaklama kredi vermek.
  (5) Biz insaat kredi vermek.

  Eger kredi geri ödemek sizin seçim süresinde geri ödemek bildigi herhangi bir miktar için hemen basvurun.

  igein_h_yizevbekhai@admin.in.th: Bu e-posta oldugunu.

  Aiicco sigorta plc.

  YanıtlaSil
 173. Merhaba.
  Eğer stres olmadan kişisel veya işletme kredi ihtiyacım var ve
  hızlı onay? Eğer öyleyse şimdi olduğu gibi, lütfen bize ulaşın
  Başbakan faiz oranı sunan krediler. Bizim kredi türüdür
  Daha fazla bilgi ve uygulamalar için, güvenli ve güvenli,
  Bu e-postayı yanıtlayın lütfen.
  moscowlans031@gmail.com

  YanıtlaSil
 174. Merhaba.
  Eğer stres olmadan kişisel veya işletme kredi ihtiyacım var ve
  hızlı onay? Eğer öyleyse şimdi olduğu gibi, lütfen bize ulaşın
  Başbakan faiz oranı sunan krediler. Bizim kredi türüdür
  Daha fazla bilgi ve uygulamalar için, güvenli ve güvenli,
  Bu e-postayı yanıtlayın lütfen.
  moscowlans031@gmail.com

  YanıtlaSil
 175. Merhaba, herkes i nihayet altın kredi ajansı, bugün benim kredi almış gibi, altın kredi ajansı Sayın Thomas büyük bir teşekkür için bu fırsatı kullanmak istiyorum ve ben bir sürü harcanan Çünkü hepsi bir rüya gibi oldu para bazen şimdi bir kredi almak için çalışıyor ve ben kredi almak için güvenilir değildi. Ben hemen temas ama kredi acentesi Onlar i kredi alacaksınız zaman ben var ve bana ne anlattı ve şimdi onlar her şeyi ben almak ve kredi var ve ben ailemle birlikte tekrar mutluyum bana söz Happened var 'inanamıyorum. Ben onlara ihtiyaç 'ne zaman ihtiyaçlarınızı ulaşabilir tek online kredi borç veren vardır' diyebiliriz onlarla temas krediye ihtiyacı olan herkese tavsiye edecek, Onların e-posta: goldenloanagency83@gmmail.com

  YanıtlaSil
 176. Merhaba,
  Eğer borçları temizlemek için bir acil kredi ihtiyacı veya işinizi geliştirmek için bir sermaye kredi gerekiyor mu?
  Eğer tarafından reddedildi
  bankalar ve diğer mali kurumlar?
  Bir konsolidasyon kredi veya ipotek gerekiyor?
  Hepimizin mali sorunları geçmişte yapmak için burada olduğu gibi artık arama. Biz bireyler için dışarı fonları ödünç
  mali yardım ihtiyacı, kötü bir kredi ya da para ihtiyacı var
  % 2 oranında iş yatırım, faturaları ödemek için. Ben size güvenilir ve yararlanıcı yardımda size bir kredi sunmak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bugün bize: kreditsolutionhome@outlook.com

  YanıtlaSil
 177. Iyi günler,
  Bir Böbrek satın almak istiyorsanız ya da böbrek satmak istiyorsunuz? Aşağı yüzünden mali mola para için böbreğini satmak için bir fırsat arayan ve size ne bilmiyorum, o bugün bize ve biz Böbrek için size iyi bir miktar sunacak. Kliniğimiz Böbrek Cerrahi uzmanlaşmış ve satış veya böbrek adlı çekinmeyin satın ilgilenen varsa biz de .. böbrekler satın alma ve nakli ile uğraşmak
  e-posta yoluyla bize ulaşın.

  E-posta: vinemedical@live.com
  Web Sitesi: vinemedical.gnbo.com.ng.
  Mobil Numara: +2348073906827


  YanıtlaSil
 178. benim sorum eşim engelli maaşı alıyor ama ben sigortalıyım bizim için sıkıntı olurmu maaşı alıyoruz ama korkuyoruzda napmamız gereklı

  YanıtlaSil
 179. cevap verecek kımse yokmu acaba

  YanıtlaSil
 180. Ben hakkaride ikamet etmekteydim babam için bakıma muhtaç maaşı alıyorduk ailevi nedenlerden dolayı metsine taşındık dosyasının naklini mersine aldırdık aradan 1 yıl geçtilten sonra maaş tekrar bağlandı bu atada giden 1 yıllık maaşı geri nasıl alabiliriz bilgilendirirseniz sebinirim tşklet

  YanıtlaSil

Sorunuza ve yorumunuza en kısa zamanda yanıt verilecektir... Admin