İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucunda Ölen Sigortalının Çocuklarına Gelir Bağlanması

Ölüm geliri ölüm aylığından farklı olarak, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda ölen veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik ödeneği almakta iken ölen sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların hak sahibi olan eş, çocuk, ana ve babasına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında bağlanmaktadır. Ölüm gelirinde ölen sigortalının belli bir süre sigortalı bulunması ya da belirli prim ödeme gün sayısının bulunması şartı aranmaz. Bu çalışmamızda, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalının hak sahibi çocuklarına bağlanan geliri inceleyeceğiz.
Çocuklar için ortak şartlar:

Ölüm geliri bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar hak sahibi sayılır. Diğer taraftan, Medeni Kanun’a göre, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış üvey çocuklarda öz çocuklar gibi ölüm geliri alırlar.
Ölüm gelirini almak için çocukların, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekir. Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan; ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye gibi yerlerde çalıştırılan, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak ve işletmelerde öğrenimlerinden dolayı zorunlu staja tabi tutulan çocuklar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen mesleki kurslara katılan çocukların kısa vadeli sigortalılığı ölüm geliri almalarına mani değildir.
Çocukların Erkek ve Kız olmalarına göre,
Erkek Çocukları:

Yukarıdaki ortak şartın dışında, öğrenci olmaması durumunda 18, lise ve dengi okulda 20, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması şarttır. Lise ve dengi okulun 20, yüksek öğrenimin 25 yaşından önce bitirilmesi halinde, ölüm gelirleri 20 yaş ve 25 yaşı beklemeden kesilir. Ancak, lisans eğitimini 21 yaşında bitirip, yüksek lisans yapılması durumunda öğrenim gördüğü zaman bu gelir 25 yaşını dolduruncaya kadar kesilmez. Açıköğretim’de öğrenim görenlerde eğitimlerine devam etmek şartıyla 25 yaşına kadar gelir alırlar.
Erkek çocukların durumlarına uygun yukarıdaki yaş şartlarını aşmamak kaydıyla evlenmeleri durumunda gelirleri kesilmez.
Kız Çocukları:
Yukarıdaki ortak şartların dışında, kız çocukların ölüm geliri almaları için yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız çocuklarda belli yaşlara kadar erkek çocuklardaki gibi öğrenci olmalarında yaş şartı aranmaz. Eşinden boşanan kız çocuklarının boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilmesi durumunda gelirleri kesilir. Kız çocuklarının, sosyal güvenlik kapsamında gerek ülkemizde gerekse yabancı bir ülkede çalışmaması, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaması durumunda ölünceye kadar ölüm geliri alırlar.
Malul Çocuklar:
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölen sigortalının malul çocuğunun ölüm geliri alabilmesi için, yukarıdaki ortak şartların dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu Raporu ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş olması gerekir. Malul çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ve bekar olma şartı aranmaz.
Ölüm Geliri Başvuru Şartları:
Ölüm gelirine, kurumdan alınacak tahsis talep dilekçesi ile yazılı olarak başvurulur. Tahsis talep dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek,
- 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların okudukları okul ve üniversitelerden alacakları öğrenci belgesi,
- 15 yaşından büyük çocuklar bir adet vesikalık (belgelik) fotoğraf,
- Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine veya Merkezlerine başvurulur.
Ölüm Gelirinin Çocuklara Paylaştırılması:
Ölüm geliri hak sahiplerinin tahsis talebinde bulunduğu tarihi takip eden aybaşında başlar. Örneğin, 15.05.2009 tarihinde ölen sigortalının hak sahibi çocukları, 22.05.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ölüm geliri bağlanması için tahsis talebinde bulunmaları durumunda, 1.06.2009 tarihi itibariyle gelir bağlanır.
Sigortalının geliri aşağıdaki şekilde çocuklarına paylaştırılarak:
- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayanlar için %25’i oranında,
- Sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün en az %60’ını yitirmiş olanlar için %25’i oranında,
- Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına %25’i oranında,
- Çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalanlar veya sonradan anasız ve babasız kalanlar, ana ve babası arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölüm tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka gelir almayan hak sahibi bulunmayanlara %50’si oranında
ölüm geliri bağlanır…
Örneğin;
Sigortalının ölümü halinde anasız ve babasız kalan 2 çocuk için,
1. Çocuğa: %50
2. Çocuğa: %50 oranında gelir bağlanır.
Ölüm Gelirinde Zamanaşımı:
Ölüm geliri sigortalının ölüm tarihiyle hak kazanılır. Ölen sigortalının hak sahipleri, ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tahsis talep dilekçesi ile yazılı talepte bulunmamaları halinde, 5 yıl içinde istenmeyen kısmı zaman aşımına uğrar ve haklı bir mazeret olmaması durumunda ödenmez. Bu durumdaki hak sahipleri başvurdukları tarihten sonra ölüm geliri alırlar. Haklı mazeretleri olduğunu ispat etmeleri durumunda zamanaşımı hükmü uygulanmaz.
Son olarak, Eski Bağ-Kur yeni 4(b) kapsamında sigortalıların çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için, ölen sigortalının genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin hiçbir borcu bulunmaması ve her türlü borcunun ödenmiş olması gerekir.

64 yorum:

 1. Merhaba,

  İki sorum olacak.Lütfen cevap veebilirseniz sevinirim.

  1-Ben kendim SSK emeklisiyim.Babam Bağ Kur emeklisi iken vefat etti.Babamın maaşından yararlanabilirmiyim?

  2-Ablamın eşi Bağ Kur emeklisi idi.Vefat etti.Babamız da Bağ Kur emeklisi.Öğrenmek istediğim ablam eşi ve babamız Bağ Kur emekli maaşından yararlanabilir mi ?

  Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  Mücella uzun

  YanıtlaSil
 2. Merhabalar,

  1- Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının ve emeklilerinin hak sahibi olan çocuklarına ölüm aylığı kapsamında yetim aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılıklarından dolayı aylık ve gelir almamaları gerekir. SSK'dan emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle, babanız üzerinden yetim aylığı alamazsınız...
  2- Aylık - Aylık birleşmelerinde, eşten dul aylığı, ana ve babadan yetim aylığı hak edilmesi durumunda, aylıklardan biri tercih edilerek tek dosyadan aylık alınır. O nedenle ablanız da eşi üzerinden bağlanacak olan dul aylığı yüksek olacağı için onu tercih edebilir... iki aylığı aynı anda alamaz...

  YanıtlaSil
 3. MERHABA
  2 YILLIK BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİYİM VE 1. SINFTAYIM. BABAM SSK İŞÇİSİ, YARARLANABİLİYORUM. ÖĞRENCİ İKEN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM FAKAT EŞİMİN SİGORTA,BAĞKUR YA DA YEŞİLKARTI YOK. OKUDUĞUM SÜRECE BABAMIN SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR MİYİM?
  DEVLET, BU KONUDA ÖĞRENCİYE HERHANGİ BİR GÜVENCE SAĞLIYOR MU?

  YanıtlaSil
 4. Merhabalar,

  Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamında sayılmaktadır. Sigortalının çocuklarının bakmakla yükümlüler arasında sayılması için,
  18 yaşını doldurmamış, lise ve dengi eğitim alması durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmaması gerekir.
  Gerek 5510 Sayılı Kanunun 3. maddesi gerekse, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğine göre, çocukların genel sağlık sigortası kapsamında anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı alabilmeleri için evli olmamaları gerekir...
  Öğrenciye devlet, eğitimi sürecinde üniversitelerin kendi bünyelerindeki sağlık hizmeti sunucularında ayakta tedavilerde sağlık hizmeti sağlamaktadır...

  YanıtlaSil
 5. Merhaba, annem annesini kaybetti. Anneannem dul, annem yetim aylığı alıyordu. Bundan sonra annem hem kendi hem de annesinin maaşını alabilir mi? teşekkürler...

  YanıtlaSil
 6. Merhabalar,

  Anneannenizin ve annenizin emekli aldığı sosyal güvenlik kurumunu belirtmemişsiniz.
  Eğer, anneanneniz emekli sandığı emeklisi ise, anneniz de bağ-kur veya ssk emeklisi ise, hem kendi emekli aylığını, hem de anneanneniz üzerinden yetim aylığı alabilir.
  anneanneniz bağ-kur ve ssk emeklisi ise maalesef anneniz kendi çalışmalarından dolayı aylık aldığı için yetim aylığı alamaz...

  YanıtlaSil
 7. abim iş kazası nedeniyle çalıştığı inşaatta düşerek vefat etti.sigortası yoktu.ailesinin ölüm aylığı alabilmesi için sigorta günü eksik kalıyor.bu nedenle aylık bağlanamıyor.ne yapabliriz eksik gün sayısı için

  YanıtlaSil
 8. admincim nerde üstteki sorunun cevabı.acil lütfen

  YanıtlaSil
 9. Kusura bakmayın, gecikmeli yanıtım için özür dilerim..

  Abinizin iş kazası sonucunda ölümü nedeniyle hak sahibi olan aile üyelerine öncelikle ölüm geliri bağlanması daha sonra da 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
  ölüm aylığı için askerlik hizmetini borçlanabilirsiniz, ayrıca ölüm geliri için de başvurunuzu kesinlikle yapın, bunun içinde iş mahkemesine gidebilirsiniz...

  YanıtlaSil
 10. merhaba benim babam vefat etti babamdan bize aylık baglandı biz 2 kardeşiz kardesim lise okuyor ben ise okumuyorum 18 yasımı doldurduhum için bana ayrılan para kesildi anneme devredilmedi bu para ben o paranın annemin uzerine gecmesini istiyorum ne yapmakıyım cvp için teşekkur ederim

  YanıtlaSil
 11. Merhabalar,

  Babanız, emekli sandığı iştirakçisi ise sizin yetim aylığınızın kesilmesiyle birlikte başvurarak, annenizin aylık alma oranını %60'a, kardeşinizinkini de %30'a çıkarttırabilirsiniz...
  Ama, babanız bağ-kur veya ssk emeklisi ise kardeşiniz yetim aylığı aldığı müddetçe annenizin aylığında herhangi bir değişiklik olmaz...

  YanıtlaSil
 12. iyi günler benide bi sorum olacaktı. ben annemi ve babamı kaybettim babam sigortalıydı şuan 23 yaşındayım açık öğretim okuyorum ve bu ay devlet memurluğunu kazandım. şimdi bu aldığım yetim aylığı okumama rağmen kesilir mi???

  YanıtlaSil
 13. Merhabalar,

  Bağ-Kur ve SSK kapsamında yetim aylığı alanların sigortalı olarak herhangi bir işe girmeleri durumunda almış oldukları yetim aylığı kesilir. Öğrenci olsanız bile...

  YanıtlaSil
 14. merhaba, Abim 2005 yılında vefat etti. En son çalışması bağkur olduğu için günü yetmediği için bağkurdan maaş bağlanmamıştı eş ve çocuklarına. Eşi kendi babasından dolayı ssk dan yetim aylığı alıyordu. Şimdi abim için ssk ya askerlik borçlanması yapıp eş ve çocuklarına maaş bağlatacağız. Eşinin babasından dolayı aldığı maaş kesilir mi? İyi günler

  YanıtlaSil
 15. Merhabalar,

  Yengenizin babası üzerinden almış olduğu yetim aylığı sigortalılık statüsü olarak eşi üzerinden bağlanacak olan dul aylığının sigortalılık statüsünden farklı olduğu için, yeni dönemdeki gelir ve aylıkların birleştirilmesine göre, her iki aylığı da alabilir...

  YanıtlaSil
 16. cevabınız için teşekkür ederim. Ancak her iki kurumda ssk olduğu için bir maaş alınacağı söyleniyor. Kanun maddesi yazabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 17. Merhabalar,
  Önceki sigortalılık halleri olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı yeni dönemde,
  SSK = 4/a
  Bağ-Kur = 4/b
  Emekli Sandığı = 4/c
  olarak belirlendi.
  Gelir ve aylıkların birleşmesi hususu da, yeni dönemde bu düzenleme hükmüne göre ayarlanacaktır.
  Babasından Bağ-Kurlu olarak yetim aylığı almakta olan biri, 4/b li olarak yetim aylığını almaya devam etmektedir, yeni dönemde eşinden dolayı SSK kapsamında, 4/a lı olarak yeni bir dosyadan aylığa hak kazanması durumunda her iki aylığı da alacaktır. Ancak, eşinin de 4/b (Bağ-kur) lu olması durumunda, tercih ettiği aylığı alacaktır.
  Siz de abinizin Bağ-Kur sigortalılığını 1800 güne tamamlamanız durumunda, yengenizin hem babasından yetim aylığı, hem de eşinden dolayı dul aylığını almasını sağlayabilirsiniz. Çünkü Sigortalılık halleri farklı olmuş olacaktır. Ancak, borçlanmayı SSK (4/a) üzerinden yapmanız durumunda, her iki aylık ta aynı sigortalılık halinden olacağı için, tercih edilen birini almak durumundasınız...
  5510 Sayılı SS ve GSS 54. madde...

  YanıtlaSil
 18. iyi günler;
  bir akrabam trafik kazasında eşini kaybetti ve bağkurdan 150 tl aylık bağlandı. 12 yaşında çocuğu var epilepsi hastası. Çocuğa %57,5 özürlülük raporu verildi. çocuk için özürlü aylığı alabilirmiyiz, almak için nereye başvurmamız gerekiyor??

  YanıtlaSil
 19. Merhabalar,
  Öncelikle geçmiş olsun...
  Akrabanızın özürlü çocuğu başkasının yardımı olmadan günlük yaşamını sürdüremeyecek derecece bakıma muhtaç durumda ise, herhangi bir devlet hastanesinden alacağı "AĞIR ÖZÜRLÜ" ibareli özürlü sağlık kurulu raporu ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne veya Kaymakamlığa başvurarak evde bakım aylığı talep edebilir. Başvurunuzu yaparken, bakıca aylığı veya evde bakım aylığı olarak yapınız. İkametinize yakın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yok ise Kaymakamlığa başvuru yapacaksınız. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki muhtaç aylıklarıda Kaymakamlığa yapıldığı için, siz başvurunuzu yaparken 2828 Sayılı Kanun Kapsamında, Sosyal Hizmetlerin verdiği evde bakım aylığı için yapacaksınız...

  YanıtlaSil
 20. ÇARESİZ ::: 11/09/2009.22;12

  iyi günler cevabınız için şimdiden teşekkürler
  ---1988 yılında ssk 1080 (dört yıl)iş günü çalıştıktan sonra işten ayrıldım. 1963 doğumluyum hemen veya en kısa zamanda emekliye ayrılmak istiyorum.bana ne önerirsiniz,,(toplu ödeme yapıp, emeklilik varmı?--isteğe bağlı emeklilikte hemen emeklilik varmı? --hocam kısacası kafam karışık nasıl enkısa zamanda emekliliğe ayrılırım bununla ilgili aff varmı?
  cevabınızı bekliyorum şimdiden sağolunn

  YanıtlaSil
 21. MERHABA
  cevabınız için şimdiden teşekkürler
  ---1988 yılında ssk 1080 (dört yıl)iş günü çalıştıktan sonra işten ayrıldım. 1963 doğumluyu bir bayanım hemen veya en kısa zamanda emekliye ayrılmak istiyorum.bana ne önerirsiniz,,(toplu ödeme yapıp, emekliliğe ayrıla bilirmiyim )Ayrıca eşim emekli sandığından emekliye ayrıldıktan sonra vefat etti şu anda eşimden dolayı dul maşı alıyorum .benim emeklilik olyı olurda emekliye ayrılırsam her iki emeklilik parasınıda alabilirmiyim ..ayrıca ben öldüğüm zaman kızım hem benim hem eşimden dolayı yetim maaşı alabilirmi ,,,şimdiden sağolun hocam cevabınızı bekliyorum,,,,,

  YanıtlaSil
 22. merhaba

  arkadaşımın babası bir günlük sigortası olmasına rağmen gecen sene bir af yasasından yararlanarak toplu ödeme yaparak emekliye ayrıldı ..hocam bu nasıl oluyor arkadaşımın babası 70 yaşındaydı..açıklarsanız sevinirim sağolun

  YanıtlaSil
 23. merhaba birkaç sorum olacak 1.ben evlendim çeyiz yardımı alıcam ama nasıl bir dilekçe yazacağımı bilmiyorum 2.babam 1998 de vefat etti emekli maaşı alıyoruz ama malülen emekli olabildi ölüm aylığı alabilirmiyiz daha doğrusu annem alabilirmi 3.açıkçası nereye başvurucamı da bilmiyorum şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 24. merhaba benim eşim lösemi ve ilik nakli astası yüzde doksan altı özürlü ssk dan mahlülen emekli gecen ay eşimin babası da vefat eti oda emekli sandıgından emekli idi eşim babasının da maşını ala bilrmi eşim babasının erkek evladı bu sorun olurmu

  YanıtlaSil
 25. babam emekli kendim epilepsi hastasıyım bu yıl universiteye başlıyorum 1988 doğumluyum erkek çocuklar 25 yaşına kadar yaralanıyor ben sürekli ilaç alıyorum kaç yaşıma kadar yaralanabilirim

  YanıtlaSil
 26. merhaba annem abim iş kazasından vefaat ettiği için sskdan anneme abimin vafaatından dolayı maaaş bağlandı. 2001 yılında da babam vefaat etti annem ve bana babamın maaşı bağlandı annem hem abimden hemde babamdan dolayı maaş alıyordu bir kaç yıl annemin maaş düzgün bir şekilde devam etti ama 4-5 yıl sonra annemim babamdan aldığı maaş kesintiye uğradı annemle benim aldığım maaş aynı orana geldi 230tl aldık son maaşta. bunun nedeni nedir acaba. abim ve babamda ssklıdır. anneme de fazla ödeme apıldı diye bir defa da 10000tl tutarında borç çıkartılmıştı ama yatıracak durumumuz olmadığı için birşey yapamadık sizce bu kesinti fazla ödemenin tahsili mi acaba yardımcı olursanız çok sevinirim

  YanıtlaSil
 27. 65 yaşındayım dulum sskadan emekliyim evim yok acababende ölen babamın emekli sandıgı haklarından faydalanabilirmiyim erkekim veya başkanasıl bir yol izliyebilirim çok magdurum

  YanıtlaSil
 28. Sayın Çaresiz,
  Mevcut 1080 günlük prim gününüz ile en erken emeklilik imkanı isteğe bağlı sigortalı prim ödeyerek prim gün sayınızı 5400 güne yani 15 yıla tamamlamamlayarak 55 yaşında kısmi emekli olmaktır.
  Emekli olmanız halinde eşinizden dul aylığı almaya devam edebilirsiniz. Allah gecinden versin, sizin ölmeniz halinde kızınız hem eşinizden hem de sizden yetim aylığı alabilir... Saygılarımla...

  YanıtlaSil
 29. Merhabalar,

  Arkadaşınızın babası tarım Bağ-Kur lusu ise, 1994 yılından bu yana tarımsal faaliyetlerinden prim kesintisi yapılmış ise, geriye dönük borçlanarak gerekli olan hizmet süresini de tamamlamış olup borçlanarak emeklilik hakkını edinmiştir...

  YanıtlaSil
 30. Sayın Süleymen...

  Evlilik yardımı için, yani çeyiz parası için sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünden alacağınız TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ ile çeyiz yardımına başvurabilirsiniz. Anneniz için ölüm aylığı konusunu tam anlayamadım, ölüm aylığı için babanızın hangi şartlarda emekli olduğu önemli değildir, aylık alıyorken ölmüş ise, hak sahibi olan eşi ve çocukları ölüm aylığı alabilir... Bu konuyu net oarak açıklarsanız yardımcı olabilirim... Başvurularınızın tamamını da bulunduğunuz yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapacaksınız...

  YanıtlaSil
 31. Sayın Firdevs Hanım,

  Eşinizin babasından yetim aylığı alabilmesi için, sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir şekilde kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık almıyor olması gerekir. Eşiniz de malulen emekli aylığı aldığı için maalesef babasından yetim aylığı alamaz...

  YanıtlaSil
 32. Epilepsi Hastası Kardeşim...

  Öncelikle acil şifalar dilerim... Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının sigortalı üzerinden sağlık hizmetini yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar ücretsiz alabilirler... Sizde üniversite eğitiminiz bitinceye kadar ancak 25 yaşını aşmamak kaydıyla babanız üzerinden sağlık yardımını ücretsiz alabilirsiniz...

  YanıtlaSil
 33. Sayın Mydonos,

  Sosyal güvenlik kurumu yersiz olarak yaptığı ödemeleri aylıklardan belirli süreye yayarak tahsil eder. Annenizin aylığının azalmasının nedeni, sosyal güvenlik kurumunun size çıkartmış olduğu 10000 tl lik yersiz ödemeyi tahsil etmeye başlaması dır... Konuya ilişkin, sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğünden bir maaş ekstresi çıkarttırarak görebilirsiniz... Ne kadar kesinti yapılıyor şeklinde...

  YanıtlaSil
 34. Sayın Adsız,

  Emekli sandığından erkek çocuklarının anne ve babaları üzerinden yetim aylığı alabilmeleri için %60 ve üzeri malul olmaları ve muhtaçlık sınırında yaşamalarıdır. Siz SSK dan emekli olmanız ve muhtaçlık sınırının üstünde bir aylık almanız nedeniyle maalesef emekli sandığı iştirakçisi olan babanız üzerinden herhangi bir yardım sağlayamazsınız...

  YanıtlaSil
 35. mrb 23 yasındayım ögrencıyım bu yıl evlılık yaptım sosyal guvencemız babam uzerınden devam edecek mı edecekse ne yapmamız gerekır tskrler

  YanıtlaSil
 36. iş kazası sonucu (bekar olarak) 12.05.2008 tarihinde vefat eden 1984 doğumlu oğlumun ssk girişi 15.12.2004 tarihidir. Vefat tarihindeki toplam sigortalı prim ödeme gün sayısı 712 gündür. (çocuğum 4 yaşında iken eşimden ayrıldım ve çocuğum sürekli olarak yanımda ikamet etti.) hayatımı idame ettirebilmem için maddi desteğinden mahrum kaldığım oğlumun vefatı ile annesi olarak destekten yoksun kalma maaşı için başvurum sonucu tarafıma 1/4 oranı ile 217 TL maaş bağlandı. hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan biri olarak tarafıma bağlanan bu maaşın doğru hesaplanmış olup olmadığı konusunda şüphelerim bulunduğu için, sizin bu konuda aydınlatıcı ve doğru bilgilendirme yapacağınıza inandığım için sorunumu size iletmeyi uygun buldum. beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 37. merhabalar benim sorunum şöyle
  annem ve babam ssk dan emekli ikiside 2004 yıllarında vefat etti.. ben şuan babamın maaşını alıyorum.. biz 2 kız kardeşiz kız kardeşim eşinden boşanırsa babamın maaşının yarısını kestirirmi?
  yoksa maaş hiç kesilmeden ben babamın maaşını alıp oda annemin maaşını ayrı ayrı alabilirmiyiz? çünkü hem annem hemde babam sskdan emekli lütfen cvp verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 38. merhabalar...
  benim sorum şu olcaktı 2002 yılında eşimi kaybettim eşimden sskdan maaş almaktayım ama miktar olarak az 900 yevmiye kanundan yararlanmıştım eşim hem ssk ödemiş hemde bağkur bağkuruda sskya toplattım öyleleikle bağlanabilmiştim fakat aldığım maaş 3 çocuğumunda eğitim masraflarına yetmiyor 2si üniversite okuyo geçen yıl babamı kaybettim babamda sskdan emekliydi acaba hem eşimin hemde babamın maaşını alabilirmiyim nasıl olur bir yol gösteriseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 39. mrb ben 23 yaşındayım okumuyor ve çalışmıyorum.genel sağlık sigortasından faydalanmak istiyorum.ancak bu sigortadan faydalanmam için ne kadar ödeme yapmam gerektiğini bilmiyorum.ödenecek miktar neye göre belirleniyor.bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 40. iyi de, 2 aydır sorulanlara yanıt verilmiyorsa, sorunlarına çözüm arayan insanların beklenti ve duygularıyla oyun oynamanın anlamı ne?

  YanıtlaSil
 41. merhaba annem babamdan bosanmak üzere ve babasının emekli maasını da ananem alıyor annemin annemin sadece kira geliri var. benim sorum annem vefat etmiş olan babasının sağlık sigortasından yada maasından yararlana bilir mi? sayğılar.

  YanıtlaSil
 42. SELAMLAR: 1980 DOĞUMLUYUM İLK SİGORTA GİRİŞ 2001 2 AY, DAHA SONRA YİNE KISA SÜRELERLE GİRİŞ ÇIKISLARIM OLDU FAKAT KAYDA DEĞER BİR ÇALIŞMA SÜREM YOK ... İSREYE BEĞLI PRİM ÖDEYEREK NE ŞEKİLDE EMEKLİLİK İÇİN BİR GİRİŞİMDE BULUNABİLİRİM BİLGİLENDİRİSENİZ SWVİNİRİM.

  YanıtlaSil
 43. merhabalar babam ssk emeklisiydi gecen yıl vefat etti analık babamın maaşını alıyor kız kardeşim evli eğer boşanırsa babamın maaşını alabilirmi şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 44. merhaba,
  ablam 5 ekim 2009 da evli olarak vefat etti. çocuğu yok,eşi doktorve emekli sandığından emekli. annemin maaşı yok fakat babam bağkur dan mamulen %75 AĞIR ÖZÜRLÜ VE BAKIMA MUHTAÇ.Annem ablamdan dolayı maaş almak için müracaat etti ret cevabı geldi(gerekçesi eşiniz emekli olduğu için)biz tekrar müracat etsek sonuç alabilirmiyiz

  YanıtlaSil
 45. iyi günler
  sözleşmeli 4/b li olarak görev yapan birisi ölen babasında kalan emekli aylığını almaya devam edebilir mi?

  YanıtlaSil
 46. merhabalar.. ben 22 yaşındayım. 4 yıllık üniversiteden geçtiğimiz dönem mezun olup bu dönem yüksek lisans eğitimine başladım. Merak ettiğim nokta ise babamın emekli sandığı emeklisi olmasından kaynaklanan ve 4 sene boyunca faydalandığım sosyal güvenceden yüksek lisans eğitimi boyunca da yararlanabiliyormuyum? yani 25 yaşına kadar yüksek lisans eğitimi de olsa böyle bir hakkım var mı?

  YanıtlaSil
 47. merhabalar iş kazasında abim vefat etti bende şuan dulum acaba abimden dolayı maaş alabilirmiyim saygılar

  YanıtlaSil
 48. merhaba ben 45 yaşında bir bayanım 2 yıl önce eşimden boşandım ev temizliklwerine giderek yaşamımı sürdürüyorum ve bir hafta öncede eşim intihar etti 2 oğlum var biri 1987 biri 1992 doğumlu eşimin bundan 4 yıl önce eski para ile 4 milyar limitli bir kredi kartı vardı ve borcunu 4 yıl boyunca ödememişti (ödeyip ödemediği konusundada eminde değilim banka bize bu konuda eşim ölmüş olmasına rağmen bilgi vermiyor borcu varmı yokmu nasıl öğrenebilirim)varsa borç şimdi ne olmuştur çocuklarım iş bulurlarsa çalışıyor aynı zamanda da açıkdan okuyorlar
  büyük lise sonda küçüğü lise bire gidiyor ben boşanınca eşimin üstüne hiç evlenmedim ben yada çocuklarım acıkdan okudukları için eşimin sigorta maaşında yararlanabilme imkanı varmıdırbarodan adli yardım için başvurdum bana beni bir avukata gönderdiler avukar banka takibi bırakmışdır buyuk ihtimalle borç olmaya bilir diyor internetten içra araştırması yaptım çıkmıyor beni bu konuda aydınlata bilirseniz sevinirim
  bu konuda beni bilgilendirebilirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 49. merhaba ben 38 yaşında bir erkeğim,şu anda devlet memuru olan rahmetli babamın dul ve yetim maaşını annem alıyor bende 1 yıldan beri işsizim.allah göstermesin ama anneminde vefat etmesinden sonra babamın aylıgı bana bağlanabilirmi?baglanırsa ne şartlarda bağlanır?teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 50. ben 30yaşında birepilepsi hastasıyım evliyim eşim den sigortalıyım çalışamıyorum bana özürlümaaşı bağlanmazmı olsanasıl nereye başvurulur

  YanıtlaSil
 51. ben 18 yaşında lise son sınıfa giden bir öğrenciyim. bu yıl okul bitecek ve üniversiteye kayıt yaptıracağım. bu esnada tatilde babamın bağkurundan yararlanabilirmiyim. (ameliyat olmam gerekiyor)yeni kanuna göre okuyan kişiler babasının bağkurundan yararlana biliyormuş.

  YanıtlaSil
 52. 1989 doğumluyum ilk kez 01/09/2008 yılında ssklı 9 gün çalış tım..bu sürede evli idim..2009 yılında kocamdan boşandım..ve hiçbır ssk guvencelı kurluşta çalışmıyorum..sorum acaba babam halı hazırda ssk işçi olarak çalışmaya devam etmektedir..sorum babam ın sosyal güvencesınden dolayı sağlık hizmetlerınden yaralanabılıyormuyum...cevap verırısenız çok sevınecegım Cansu ünlü

  YanıtlaSil
 53. iyi akşamlar babam 2007 yılında vefa etti annem ve kız kardesim maaşa baglandı erkek kardesimde üniversite okdugu için oda maaş alıyor ben açık ögretim lisesinde kaydımı yeniledim 2003 2004 yılında dondurmuştum kaydımı yenilersem bende maaşa baglanabilirmiyim?

  YanıtlaSil
 54. s.a iyi akşamlar ben babamın ölümünden dolayı emeklilik maaşından yararlanıyordum işe girdim maaş ım kesildi ve şimdi işten çıktım birdaha yararlanmak istiyom nasıl olur acaba rica etsem yardım edermisiniz.

  YanıtlaSil
 55. Saygılar. Ben Nural IŞIK. Benim sorunum Kayın pederimle ilgili.

  Kendisi 1951 doğumlu.Her hangi bir kurumdan emekli değil ve çalışmıyor. Sadece 30 yıl evvel 600 günlük bir SSK sı var. Sağ gözü görmüyör.Sağ eli küçük ve böbrek yetmezliği hastalığı teşhisi konulmuş. Ben kendisine Tam Teşekküllü devlet hastanesinden %92 özürlü. Ancak ağır ve Tehlikeli işlerde çalışamaz diye rapor alabildim.
  Sizlerden ise isteğim şu:
  Kendisinin Babası emekli sandığından emekli. Anneside vefat etti.Başkada yararlanacak kardeşi falan yok. Babasına ait bu maaşı alabilir mi,Ne yapması gerekiyor. Bana bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz. sevinirim. Bir de bana mahkemeye dava açılmasının gerektiğini söylediler ne kadar doğrudur. Teşekkür ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 56. SELAMIN ALEYKÜM BENİM BİR SORUM OLACAK BEN İŞ KAZASI SONUCU %70 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ RAPORUM VAR VE İŞGÖREMEZ AYLIGI ALIYORUM AYLIK ALIRKENDE ŞUANDA ÇALIŞIYORUM BEN NE ZAMAN EMEKLİ OLA BİLİRİNM İLK İŞŞE GİRİŞ TARİHİM 1999 ŞUANKİ PİRİMİM 1.300 BANA YARDIMCI OLUIRSANIZ SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 57. merhabalar,babam emelisandığı emeklisi iken vefat etti 1996 yılında,ben yetim aylığı alıyorken evlendim,şimdide boşandım,kıbrısta çalışıyorum,tekrar yetim maaşı alabilirmiyim ve sağlık hizmetide alabilirmiyim.teşekkürler

  YanıtlaSil
 58. Merhaba hayatım

  Eğer Krediler ve ipotekler Bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli geri çevirdi. Bu $ 10.000.000,00 için Aylık Minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garanti ile. Biz iş geliştirmek için KREDİ verir. Bir rekabet avantajı / iş genişleme. Biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı onaylı ve dinlenme emin olun vardır. İşbirliği, biz en az bir yirmi yıldan uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak için ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul için finansör ve finansman tümüdür. Biz teklif kredilerin takip çeşit var ve
  Daha çok;

  * Bireysel Krediler (Teminatsız Kredi)
  * İşletme Kredileri (Teminatsız Kredi)
  * Konsolidasyon Kredi
  * Kombinasyon Kredi
  * Ev Geliştirme

  E-posta iletişim noktaları aramak için
  E-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

  YanıtlaSil
 59. Dikkat.

  Kisisel is baslatmak için bir kredi gerekiyor ?.
  faturanizi ödemek için bir kredi gerekiyor mu?

  Simdi kredi.teklif@gmail.com bize hemen kredi transferi ile devam etkinlestirmek için: Eger ilgileniyorsaniz lütfen bu

  e-postayi basvurun.
  Ayrica bu e-postaya burada bize ulasabilirsiniz: (finance_institute2015@outlook.com)

  Eger ilgileniyorsaniz dolgu ve bu bilgileri dönerseniz biz,% 2 faizle kredi veriyor

  (1) Tam adi: ....................
  (2) Kredi Tutari: ...............
  (3) Kredi Süre: ..............
  Dogum (4) Tarih: .................
  (5) Cinsiyet: .........................
  (6) Medeni Hali: ...............
  (7) Ülke:
  (8) Devlet: .....................
  (9) Ev adresi: .........
  (10) Ofis adresi: .........
  Kredinin (11) Amaç:
  (12) E-posta adresi:
  (13) Telefon numarasi: ...........
  (14) Faks numarasi: .............

  Web Luis

  YanıtlaSil
 60. Bu sağlıklı ve% 100 ciddi kamuoyunun Erkek veya Kadın bilgilendirmektir
  kendi böbreğini bağışlayarak acilen Dr. başvurmalısınız içinde
  Johnson, General Hastanesi'nde bir Nefroloji değilim ..
  Biz böbrek nakli için burada olan hastaların çok şey var gibi, Are
  nedeniyle para için böbreğini bağışlamak için bir fırsat arayan
  Mali mola aşağı Hastanemiz Böbrek Cerrahi / nakli konusunda uzmanlaşmış
  ve diğer organ tedavisi, biz de böbreklerin satın alma ve transplantasyon ile anlaşma
  bir yaşam ve sağlıklı donor.we ile böbrekler ise $ için 500.000,00 USD sunuyoruz
  Eğer böbrek bağış ilgilenen tereddüt etmeyiniz
  E-posta yoluyla bize ulaşın; generalhospital121@gmail.com

  YanıtlaSil
 61. Ben isim Irrua Uzmanı Hastanesi doktor biri tarafından Dr Rex Kelvin değilim, ben nasıl çalıştığını ve biz satın alma ve örneğin insan organlarının satış için yıl için yeniden başladığını internette reklamı için hastane yönetimi tarafından fırsatı verilecektir var Eğer orada bu teklifi ilgilenen varsa böbrek, aşağıda e-posta adresinden hastane irtibata geçmekte tereddüt etmeyiniz: irrua uzman hastane organları Cerrahi uzman olan ve bir donör olarak riski o var
  Ve bu bizim e-posta:
  irruaspecialisthospital20@gmail.com

  YanıtlaSil
 62. Benim adım Irrua Uzman Hastanesinin Dr Wilson Jones'u, organ cerrahisinde uzmanım ve satmak isteyen insan organıyım. Böbrekinizi satmak ilginizi çekiyorsa Lütfen bize geri dönmekten çekinmeyin, böylece devam edebiliriz. Aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

  E-posta Adresi: irruaspecialisthospital@gmail.com

  YanıtlaSil
 63. Merhaba,

  Hastalarımız için böbrek satın almak için bir kez daha buradayız ve onları kurtarmak için bir böbrek bağışlamak isteyen herkese iyi miktarda para ödemeyi kabul ettiler ve böylece bağışta bulunmak istiyorsanız veya bir Hayat kurtarmak istiyorsanız, lütfen aşağıda e-posta ile bize yazın.

  Bu sizin için zengin olmanız için bir fırsattır, biz temin ederim ve bizimle% 100 güvenli bir şekilde sizinle güvence altına alıyoruz, herşey yoluna giden böbrek bağışçılarına göre yapılmalıdır.
  Artık boşa harcamayın, lütfen irruaspecialisthospital20@gmail.com adresine bize yazınız.

  Irrua Uzman Eğitim Hastanesi.

  YanıtlaSil
 64. ABD, Iowa Şehrinde bulunan Iowa Lutheran Hastanesi'nden bir temsilciyim ve hastane idaresi tarafından internete nasıl işler yaptığımızı ve insan organlarının alınıp satılması için bir yıl daha başladım fırsatı verdim. böbrek, Bu teklifle ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki e-postayla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: Bağışçılarımıza iyi miktarda para telafi ediyoruz ve biz organlarda Cerrahi uzmanıyız ve bir bağışçı olarak risk yok. o.
  Ve bu bizim e-postamız:
  iowalutheranhospital@gmail.com
  Ayrıca, whatsapp +1 929 281 1248 numaralı telefondan bizi arayabilir veya bize ulaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil

Sorunuza ve yorumunuza en kısa zamanda yanıt verilecektir... Admin